Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 23.4.2018

Mariankadun neuvola muuttaa keskussairaalan mäellä toukokuussa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten Mariankadun neuvola Kokkolassa muuttaa nykyisistä tiloistaan keskussairaalan pihapiirissä sijaitsevaan L2-rakennukseen toukokuun alussa. Tällä hetkellä Mariankadun neuvola sijaitsee keskussairaalan Lastensairaalan yhteydessä.

Neuvolan muutto tehdään porrastetusti:

  • Mariankadun äitiysneuvola muuttaa 2-4.5.2018 lastenosaston tiloista keskussairaalan L2- rakennuksen toiseen kerrokseen. Äitiysneuvolan toimintaa supistetaan muuton ajaksi, mutta neuvolan puhelinpalvelu toimii normaalisti.
  • Mariankadun lastenneuvola muuttaa 7-9.5.2018 lastenosaston tiloista L2-rakennukseen toiseen kerrokseen. Lastenneuvolan toimintaa supistetaan muuton ajaksi ja ohjaamme asiakkaita Isokylän neuvolaan muuton aikana.
Neuvoloiden sijainti Lastensairaalan yhteydessä on osoittautunut monella tavalla hyväksi kokemukseksi ja edistänyt yhteistyötä lasten erikoissairaanhoidon ja neuvoloiden välillä. Nyt tapahtuvan muuton yksi tavoite on saada samanlaista toiminnallista kokemusta neuvoloiden ja lasten mielenterveyspalveluiden läheisyydestä. Kokemuksia tarvitaan suunniteltaessa Kokkolan hyvinvointipalvelukeskusta (HYPAKE). Hyvinvointipalvelukeskuksessa lasten ja perheiden lähipalveluita sekä lasten ja nuorten erikoissairaanhoitoa yhteensovitetaan asiakkaiden ja potilaiden kannalta sujuvammin. Lastensairaalasta vapautuva neuvolan tila hyödynnetään Lastensairaalan laajentuneen toiminnan tilatarpeisiin.


Tiedotteet