Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 12.4.2018

Fysioterapeutin suoravastaanotot alkoivat Soitessa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on aloittanut fysioterapeutin suoravastaanotot Kokkolan, Perhon ja Tunkkarin toimipisteissä.

Suoravastaanotto tarkoittaa sitä, että tarvittaessa asiakas pääsee ilman lääkärin lähetettä suoraa fysioterapeutin vastaanotolle. Fysioterapeutin suoravastaanotossa on tarkoituksena nopeuttaa akuutin tuki- ja liikuntaelinoireisen henkilön hoitoon pääsyä.

Fysioterapeutin suoravastaanotolle ei tarvita lääkärin lähetettä. Suoravastaanotto on tarkoitettu yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on alle 3 kuukautta kestänyt tuki- ja liikuntaelimistön vaiva.

Suoravastaanoton fysioterapeutti:
  • arvioi toimintakykyä ja kivun tai oireen syytä ja tekee näiden pohjalta johtopäätöksen
  • antaa yleistä neuvontaa sekä oireista että niiden omahoidosta
  • ohjaa omatoimisia harjoitteita ja rentoutusta sekä liikuntaneuvontaa
  • ohjaa lääkkeettömän kivunhoidon
  • arvioi fysioterapian, apuvälineiden ym. kuntoutuksen tarpeen
  • ohjeistaa käsikauppalääkkeiden käytössä
  • arvioi sairauspoissaolon tarpeen ja kirjoittaa tarvittavan todistuksen
  • ohjaa tarvittaessa lääkärin vastaanotolle

Suoravastaanottojen fysioterapeutit ovat fysioterapeutin koulutuksen lisäksi saaneet lisäkoulutusta tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutukseen sekä oikeuden kirjoittaa tarvittaessa muutaman päivän sairauslomaa. Tarvittaessa fysioterapeutti konsultoi lääkäriä mm. reseptilääkityksen tai fysioterapialähetteen järjestämisessä.

Ajanvaraus

Fysioterapeutin suoravastaanotolle varataan aika asiakkaan oman alueen terveysaseman kautta. Ajanvarauspuhelimessa hoitaja tekee hoidontarpeen arvion ja arvion perusteella ohjaa asiakkaan fysioterapeutin suoravastaanotolle tai oman terveysaseman lääkärivastaanotolle.

Toimipisteet

Keski-Pohjanmaan keskussairaala Fysiatrian poliklinikka
Mariankatu 16–20, 67101 Kokkola

Perhon Soite-asema, Fysioterapia
Vanhainkodintie 20, 69950 Perho

Tunkkarin Hyvinvointipalvelukeskus, Fysioterapia
Mäntöläntie 2, 69730 TunkkariTiedotteet