Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 9.2.2018

Soite tarjoaa ilmaisen ehkäisyn alle 20-vuotiaille

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ottaa käyttöön maksuttoman ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Nuoret voivat saada ilmaisen ehkäisyn 12.2.2018 lähtien Soiten ehkäisyneuvoloista ja opiskeluterveydenhuollosta. Ehkäisyneuvolaan nuori voi varata sähköisesti ajan. Ilmaisen ehkäisyn valikoimaan kuuluvat hormonaaliset ehkäisypillerit, ehkäisyrenkaat, kierukat, implantit ja kondomit. Ammattilaisten kanssa yhdessä valitaan nuorelle parhaiten sopiva ehkäisymenetelmä.

Soiten valtuusto hyväksyi esityksen nuorten maksuttomasta ehkäisystä 29.11.2017 Soiten toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Päätöksen mukaan alueen alle 20-vuotiailla ehkäisyneuvolan asiakkailla on mahdollisuus saada tarvitsemansa ehkäisyvälineet maksutta vuoden 2018 alusta.

Päätöksen taustalla ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), sosiaali- ja terveysministeriön sekä Väestöliiton esitykset, joissa suositellaan maksutonta ehkäisyä nuorille. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020 painopisteenä on nuorten seksuaaliterveyden  edistäminen. Lähtökohtana nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluille on helppo saavutettavuus. Suomessa maksutonta ehkäisyä on kokeiltu tähän mennessä yksittäisissä kunnissa; esimerkiksi Raumalla tämä malli on ollut käytössä jo vuodesta 2010 lähtien ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Soite on Suomen ensimmäinen kuntayhtymä, joka tarjoaa ilmaisen ehkäisyn koko maakunnan nuorille.

Maksuttoman ehkäisyn tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentää sukupuolitauteja ja ei-toivottuja raskauksia sekä kaventaa terveyseroja. Maksuton ehkäisy pienentää terveydenhuoltojärjestelmän kustannuksia raskaudenkeskeytysten, sukupuolitautien ja muiden terveysongelmien vähetessä. Raskaudenkeskeytys on psyykkisesti raskas prosessi, johon liittyy usein inhimillisiä kärsimyksiä sekä psykosomaattisia oireita, joihin tarvitaan joskus pitkäaikaista asiantuntija-apua. Ehkäisyvalmisteiden hinta ei saisi muodostua esteeksi, vaan nuorten tulisi saada tarvitsemansa ehkäisypalvelut oikea-aikaisesti.

Pääsy maksuttoman ehkäisyn piiriin tuo nuoria ammattilaisten seurantaan ja samalla panostetaan nuorten terveyden edistämiseen. Maksuttoman ehkäisyn rinnalla nuorille tarjotaan näyttöön perustuvaa seksuaalineuvontaa. Seksuaalineuvontaa annetaan ehkäisyneuvoloiden lisäksi myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. Tiedotteet