Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 25.1.2018

Neuropsykiatrinen työryhmä Nepsytiimi aloittaa toimintansa Soitessa

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa käynnistyy vuoden 2018 aikana neuropsykiatrinen työryhmä ”Nepsytiimi” osana lasten ja nuorten poliklinikan toimintaa. Osana Nepsytiimin toimintaa avataan helmikuun alussa myös puhelinpalvelu, jossa opastetaan neuropsykiatrisia oireita omaavien lasten ja nuorten vanhempia sekä eri yksiköiden työntekijöitä lapsen ja nuoren asioissa.

Nepsytiimi tekee diagnostisia arvioita neuropsykiatrisista häiriöistä kärsiville alle 18-vuotiaille potilaille Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osastoilla ja poliklinikoilla. Neuropsykiatrisia häiriöitä ovat mm. ADHD/ADD, autismikirjo, Tourette.  Tutkimuksiin tullaan lääkärin lähetteellä tai sairaalan sisäisellä konsultaatiopyynnöllä.

Lisäksi Nepsytiimi tarjoaa neuropsykiatrisia asiakkaita hoitaville lääkäreille konsultaatioapua muun muassa lääkitykseen ja jatkokuntoutuksen suunnitteluun liittyen.

Nepsytiimiin kuuluu psykiatriaan erikoistuva lääkäri, lastentautien erikoistuva lääkäri, psykologi, toimintaterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja/perheterapeutti ja kuntoutusohjaaja.

Työryhmän tavoitteena on:
  • koordinoida neuropsykiatristen häiriöiden tutkimusta ja hoitoa
  • tarjota vanhempainohjausta ja jalkautuvaa palvelua perheille
  • tarjota konsultaatiota kouluihin ja päiväkoteihin

Toiminta käynnistyy vaiheittain vuoden 2018 aikana ja tällä hetkellä olemassa oleva hoitosuhde jatkuu nykyisessä yksikössä.

Nepsytiimin sairaanhoitaja ja kuntoutusohjaaja toimivat yhteistyössä muiden lasten ja nuorten terveydenhuollon palveluiden kanssa (esim. kouluterveydenhuolto, perheneuvolat) mahdollistaen vaativan osaamisen jalkautumisen eri hoitotasoille.

Puhelinpalvelu


Nepsytiimi tarjoaa avointa puhelinkonsultaatiopalvelua työntekijöille ja vanhemmille neuropsykiatrisia oireita omaavien lasten, nuorten ja perheiden asioissa.  

Neuropsykiatrisen työryhmän sairaanhoitajaan ja kuntoutusohjaajaan voi olla puhelimitse yhteydessä virka-aikana 2.2.2018 lähtien.


Tiedotteet