Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 21.12.2017

Päihdepalvelut Soitessa 1.1.2018 alkaen

Portissa sijaitsevista päihdepalveluista siirtyvät Soiten järjestämiksi 1.1.2018 alkaen selviämis-, vieroitus- ja korvaushoito sekä päihdehuollon avokuntoutus. Soite on aiemmin ostanut nämä palvelut Ventuskartano ry:ltä. Sopimuskauden päättyessä Soiten hallitus on päättänyt siirtää palvelut Soiten omaksi toiminnaksi. 

Asiakkaille päihdehuollon palvelut jatkuvat nykyiseen tapaan.

Soiten keskeisenä tavoitteena on rakentaa ehjä ja integroitunut palvelukokonaisuus. Myös Suomen kansallisessa mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (Mieli 2009) on linjattu, että mielenterveys- ja päihdepalvelut tulee integroida asiakkaan kannalta joustaviksi palvelukokonaisuuksiksi.
 
Soitessa pyritään erillisistä mielenterveysasiakkuuksista ja päihdeasiakkuuksista kohti monialaisia asiointeja. Käynnillä, kuntoutusjaksolla tai perhekuntoutuksessa asiakkaan/perheen tilanne selvitetään rajautumatta ainoastaan päihteisiin, mielenterveyteen tai kasvatuksellisiin kysymyksiin.
 
Ventuskartano ry:n selviämis- ja vieroitus-, korvaushoidossa sekä avokuntoutuksessa 31.12.2017 työskentelevä vakituinen henkilöstö siirtyy Soiten palvelukseen 1.1.2018 lukien työsopimuslain (55/2001) mukaisesti.Tiedotteet