Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 18.12.2017

Soite laskee erikoissairaanhoidon kuntahintoja vuonna 2018

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite laskee erikoissairaanhoidon, eli Keski-Pohjanmaan keskussairaalan, kuntahinnaston hintoja 5 % vuonna 2018. Asiasta päätettiin hallituksen kokouksessa 18.12.2017.

Hinnan alennus kohdistetaan kaikkiin kuntahinnaston erikoisaloihin lukuun ottamatta neurologiaa ja kuntoutusta, joiden nykyinen hinnoittelutaso ei mahdollista hinnan alennusta. Lisäksi kuntahinnastoon tehtiin yksittäisiä suoriteperusteisia alennuksia mm. ortopediaan, keinonivelkirurgiaan.

Kuntahintojen muutos ei vaikuta asiakas- ja potilasmaksuihin.

Soiten sote-integraatioon perustuva toimintamalli mahdollistaa hintojen laskun


Erikoissairaanhoidon kuntahinnan alennuksen mahdollistaa osaltaan uusi sote-integraatioon perustuva hallinto- ja toimintamalli, jossa mm. hallinnon ja tukipalveluiden kustannusten jako kohdistuu aiempaa laajemmalle toiminta-alueelle ja useammille kustannuspaikoille. Tämä pienentää erikoissairaanhoitoon kohdistettavia sisäisiä kustannuseriä ja vähentää erikoissairaanhoidon yksikkökohtaista tuotantokustannusta.

Soiten uudistettujen hoitoketjujen myötä hoitojakson pituus keskussairaalassa on lyhentynyt, mikä osaltaan mahdollistaa hintojen alennuksen erityisesti ns. pakettihinnoitelluissa palveluissa. Hoitoketjujen toimivuuden kautta odotusajat erikoissairaanhoidosta peruspalveluiden piiriin ovat lyhentyneet ja kotiin suunnattujen tehostettujen palvelujen lisäämisen tuella on päästy entistä avohoitoisempaan hoitomalliin. Soiten peruspalvelut pystyvät aiempaa nopeammin ottamaan vastuun perinteisen erikoissairaanhoidon potilaan hoidosta mm. tehostetun kotikuntoutuksen ja kotisairaalan turvin, mikä lyhentää erikoissairaanhoidon pakettihinnoitellun tuotteen hoitojaksoa ja pienentää kokonaishoitotuotteen tuotanto- ja yksikkökustannusta. Hoitojakson pituus on lyhentynyt myös vähentyneiden infektioiden ja hoidon laadun parantumisen myötä.

Erikoissairaanhoito toimii kustannustehokkaasti


Keski-Pohjanmaan keskussairaala toimii kustannustehokkaasti.  Erikoissairaanhoidon tuotannon kustannustehokkuutta on edesauttanut toimintavolyymin kasvu, mitä tukee Soiten jäsenkuntien ulkopuolisen myynnin lisääntyminen. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan palveluista lähes neljännes myydään sairaanhoitopiirin ulkopuolelle.  Käyttäjien määrän kasvu vähentää erityisesti päivystyksellisen toiminnan kustannuspohjaa, kun laajeneva väestöpohja on jakamassa päivystyksen järjestämisestä aiheutuvaa kustannusta.

Oikean suuntainen erikoissairaanhoidon kustannuskehitys ja yksikkökustannuksen lasku helpottaa Soiten jäsenkuntien taloudellista taakkaa.  Samalla alentuneista yksikköhinnoista hyötyvät myös Soiten ympäristökunnat, jotka ostavat kuntalaisilleen erikoissairaanhoidon palveluja Keski-Pohjanmaan keskussairaalasta.Tiedotteet