Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 30.10.2017

Soiten Kyytikeskuksen toiminta jatkuu vielä puoli vuotta entiseen tapaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus kokoontui maanantaina 30.10.2017. Kokouksessa käsiteltiin mm. Kyytikeskuksen toimintaa ja sen jatkamisen perusteita. Hallitus päätti, että Soite irtisanoo kuljetuspalvelukeskustoimintaa koskevan Speys Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen 6 kuukauden irtisanomisajan puitteissa. Sopimus irtisanotaan sen jälkeen, kun hallituksen päätös on lainvoimainen.

Kyytikeskuksen toiminta jatkuu nykyiseen tapaan vielä seuraavat 6 kuukautta. Soite käynnistää uuden kuljetuspalvelukeskuksen hankintaa koskevan kilpailutusprosessin ja 6 kuukauden kuluttua siirrytään yhteistyöhön uuden kilpailutusprosessin voittajan toimittamalla ratkaisulla.

Hallitus päätti myös, että taksiliikennöitsijöiden kanssa tehtyjen kuljetuspalvelua koskevien hankintasopimusten sopimuskautta jatketaan sovitun mukaisesti toistaisesti. Samalla Soite edellyttää, että myös näiden sopimusten toiminnan laatua ja sopimuksen mukaista palvelutasoa ja toimintaa valvotaan säännöllisesti ja ryhdytään tarvittaessa sopimusten irtisanomismenettelyyn, mikäli jonkin sopimuskumppanin toiminta ei täytä tilaajan asettamia sopimusehtoja tai irtisanomiselle syntyy muu toiminnallinen peruste.

Kuljetuspalveluiden palvelutasopäätös tarkistetaan Soiten hallituksen kokouksessa 13.11.2017. Palvelutasopäätöksessä linjataan mm. se kuinka aikaisin kyyti on tilattava (nykyinen linjaus 2 h).

Toiminnallisista muutoksista ja mahdollisista palveluntuottajan muutoksista tiedotamme asiakkaita henkilökohtaisella kirjeellä sekä yleisesti verkkosivuillamme osoitteessa www.soite.fi

Lisätietoa löytyy hallituksen esityslistasta - pykälä hyväksyttiin toimitusjohtajan esityksen mukaisesti
Tiedotteet