Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 2.10.2017

Soite avaa uuden lasten päivystyksen

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite avaa uuden lasten päivystyksen Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan. Kyseessä on kansalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaan  (LAPE) liittyvä pilotti, joka toteutetaan ajalla 2.10.2017-7.1.2018. Keski-Pohjanmaan keskussairaala on Suomen ensimmäinen keskussairaala, jossa avataan erillinen lasten päivystys. 

Toimintaperiaate

Soiten uusi lasten päivystys on avoinna ympärivuorokauden vuoden jokaisena päivänä ja vastaa lähes kaikista lasten ja nuorten päivystyksellisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Lasten isot traumat ja muut operatiiviset (mm. kirurgia/ korva-, nenä- ja kurkkutaudit) päivystyspalvelut toteutetaan pilotin ajan entiseen tapaan Soiten yhteispäivystyksessä.

Päivystykseen pääsee ilman lääkärin lähetettä kotikunnasta riippumatta. Lasten päivystyksen perustason hoito on lapselle ilmaista; asiakasmaksua ei peritä kuten ei peritä muussakaan perusterveydenhuollossa. Lapsen kiireellisen hoidon tarve arvioidaan yhteydenoton pohjalta tai paikan päällä.
 
Soiten terveyskeskusvastaanottojen toimipisteissä (tiimeissä) toteutetaan edelleen lasten sairauksien ns. kiirevastaanottoa, mutta lapsen päivystyksellinen hoitopolku toteutetaan yhteistyössä uuden lasten päivystyksen lasten terveydenhuoltoon erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Perhe voidaan, kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnin pohjalta, ohjata kiirevastaanoton sijaan uuteen lasten päivystyksen samalla tavalla kuin ennen pilottia Yhteispäivystyksen ns. YLE-päivystykseen.

Uudessa lasten päivystyksessä työskentelee lasten ja nuorten sosiaalisiin ja terveydellisiin asioihin perehtynyt henkilöstö. Lapsia tutkii ja hoitaa moniammatillinen tiimi: lastensairauksien sairaanhoitajien ja lääkäreiden lisäksi sosiaalityön asiantuntijoita ja yleislääkäreitä riippuen lapsen voinnista. Soiten lasten päivystyksen malli toimii myös yhteistyössä lasten ja nuorten terveydenhuollon palveluiden kanssa (esim. neuvolatoiminta) mahdollistaen vaativan osaamisen liikkumisen eri hoitotasoilla.

Yhteydenotto

Lasten päivystykselle avataan oma uusi puhelinnumero: 06 826 4444, joka on avoinna 24/7 eli ympärivuorokautisesti. Perhe voi edelleen myös ottaa yhteyttä Soiten omaan terveyskeskustiimiin (virka-aikana) tai yhteispäivystykseen (virka-ajan ulkopuolella) kuten ennenkin. Soiten tiimeistä ja yhteispäivystyksestä perhe ohjataan tarvittaessa uuteen lasten päivystykseen, missä tehdään hoidon tarpeen arviointi. Monessa asiassa lasta ja perhettä voidaan auttaa jo yhteydenoton hetkellä, kun ammattilaisemme tekevät lapsen hoidon tarpeen arviointia.

Lasten päivystyksen tilat sijaitsevat Soiten Lastensairaalassa (K-PKS, Mariankatu 16-20, Kokkola).

Tavoitteet

Uusi lasten päivystys -pilotti toimii lasten päivystyshoidon muutostyön kansallisena kokeiluna ja siinä kerätään kokemuksia valmistelussa olevasta kansallisesta lasten ja nuorten kiireellisen hoidon tarpeen arvioinnista ja ensiarvioinnista sekä siihen liittyvästä terveysneuvonnasta ja digitaalisista ratkaisuista.

Sisällöllisesti Soiten lasten päivystyksen malli vastaa yliopistosairaaloiden sairaanhoidon palvelutuotannon mallia, jossa lapsiväestön sairaanhoito on eriytetty fyysisesti ja toiminnallisesti aikuisväestön palveluista. Suomessa ainoastaan HYKS Lastenklinikassa on toistaiseksi ainoa perus-, erityis- ja vaativan tason yhdistävä lasten ja nuorten päivystys; Soitessa toteutettava pilotti on kuitenkin kansallisesti ensimmäinen, jossa maakunnan lasten ja nuorten ympärivuorokautinen perus- ja erityistason päivystyshoito yhdistetään toiminnalliseksi kokonaisuudeksi.

Tavoitteena on rakentaa ja tukea lapsen hyvää lapsuutta lapsen luonnollisissa kehitysyhteisöissä ja niiden keskeisissä kasvatuskumppanuuksissa.Lapset ja perheet kohdataan tavoitteen mukaisesti kokonaisvaltaisesti ja palveluita johdetaan suunnitelmallisesti yhtenä kokonaisuutena.

Maakunnan ja kunnan yhdyspintaan luodaan toimivat yhteistyömuodot ja palveluverkkoja ylläpitävät toimintatavat.

Arvioiden mukaan nykyisestä Soiten yhteispäivystyksen ns. YLE-päivystyksestä siirtyy uuteen lasten päivystykseen n. 5000 käyntiä/vuodessa ja uusia (pääasiassa Keski-Pohjanmaan ulkopuolisia) käyntejä arvioidaan syntyvän n. 2000 käyntiä/vuosi.

Pilotista saatujen kokemusten perusteella arvioidaan jatkuuko uusi lasten päivystysmalli osana Soiten toimintaa myös jatkossa.

Linkki: Lasten päivystyksen oma sivu

Tiedotteet