Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 29.8.2017

Soite keskittää kuljetuspalvelut

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallituksen maaliskuisen päätöksen mukaisesti Soiteen on perustettu kuljetusten hallintaan ja ohjaukseen keskittyvä Kuljetuspalvelukeskus. Kuljetuspalvelukeskuksesta käytetään nimeä Kyytikeskus. Kyytikeskuksen toiminta alkaa 1.9.2017. 

Kyytikeskus tarjoaa erityishuolto-, sosiaalihuolto-, kehitysvamma- ja vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita Soiten alueen asiakkaille ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa. Lisäksi Soiten Kyytikeskus yhdistää henkilö- ja pientavaraliikenteen mahdollisuuksien mukaan.

Kyytikeskus järjestää lakisääteiset kuljetuspalvelut Soiten alueella
Soiten Kyytikeskuksen kuljetuspalvelut perustuvat kehitysvamma-, vammaispalvelu-, erityishuolto- ja sosiaalihuoltolakeihin. Soite järjestää edellä mainittuihin lakeihin perustuvia kuljetuspalveluita yhdeksän kunnan alueella omalla toiminta-alueellaan. 

Kehitysvamma-, vammaispalvelu- ja erityishuoltolakien perusteella kuljetuspalveluita tarvitsevilla henkilöillä on oikeus kuljetuspalvelun saamiseen, kun taas sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut myönnetään Soitesta tapauskohtaisesti asiakkaan tarve arvioiden. 

Soiten Kyytikeskus korvaa sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen tai iäkkään käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä. Asiakkaiden kuljetuspalveluhakemukset käsitellään Soitessa ja niistä tehdään asiakaskohtaiset päätökset.

Soiten toiminta-alueelle on määritelty autoille 14 asemapaikkakuntaa, joihin on valittu palveluntuottajiksi yhteensä 76 autoilijaa. Autoilijoilla on käytettävissään henkilöautoja, esteettömiä ajoneuvoja ja invatakseja, joilla tuotetaan ao. kuljetuspalvelut. Soitella on noin 1900 kuljetuspalveluasiakasta, joiden yksilölliset kuljetustarpeet on käyty läpi ja kuljetustarpeet on kuvattu Kyytikeskuksen tietojärjestelmään. Kyytikeskus tarjoaa kuljetuspalvelun asiakkaalle tietojärjestelmään kuvatun tarpeen mukaisesti. 

Kyytikeskuksen toiminnan aloitus ja kyytitilaus
Kuljetusten keskittämisen ensimmäisessä vaiheessa Kyytikeskuksen kautta ohjataan erillistilauksiin perustuvia henkilökuljetustilauksia keskitetysti. Vuonna 2016 tällaisia tilauksia tehtiin Soiten toiminta-alueella n. 91 000 kpl, joista n. 90 % Kokkolan alueella. 

Asiakkaalla on jatkossa mahdollisuus tehdä kyytitilauksensa ympärivuorokautisesti seitsemänä päivänä viikossa joko puhelimitse tai verkon kautta. Lisäksi arkipäivisin klo 7-18 aikavälillä asiakas voi tehdä kyytitilauksensa myös tekstiviestillä tai sähköpostilla. Verkon kautta, tekstiviestillä tai sähköpostilla tapahtuvat tilaukset vahvistetaan asiakkaalle joko tekstiviestillä tai sähköpostilla 30 minuutin kuluessa tilaushetkestä asiakkaan valinnan mukaan. 

Keskuksen perustamisen myötä Soitelle syntyy aito vaikutusmahdollisuus kuljetuspalveluiden toteuttamiseen sekä mahdollisuus toteuttaa palvelut yhtenäisesti ja kustannustehokkaasti koko toiminta-alueellaan.

Lisätietoa: Soiten kyytikeskus


Tiedotteet