Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 22.8.2017

Asiakasraatitoiminta käynnistyi Soitessa

Asiakasraatitoiminta on käynnistynyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa. Soitessa toimii kolme asiakasryhmien mukaan perustettua asiakasraatia:

  • lapsi- ja perhepalveluiden asiakasraati
  • työikäisten asiakasraati
  • ikääntyvien asiakasraati

Asiakasraatien jäsenet valittiin kevään aikana järjestetyn hakuprosessin perusteella. Raateihin valittiin Soiten eri toiminta-alueilta eri ikäisiä ja eri sukupuolta edustavia henkilöitä, jotka omaavat monenlaista elämänkokemusta.

Asiakasraatitoiminta aloitettiin raatien yhteisellä perehdytyspäivällä, jossa Soiten toimialuejohtajat kertoivat oman alueensa toiminnasta ja suunnitelmista. Asiakasraatien ensimmäisissä kokoontumisissa sovittiin raadin toiminnan pelisäännöt ja kartoitettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimivuuden tilaa raatilaisten kokemana.

Asiakasraatien toiminnan tavoitteena on asiakkaiden ja heidän läheistensä asiantuntijuuden ja kokemustiedon tuominen palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Asiakasraatien tehtävänä on tehdä palvelujen toimivuutta koskevia kehittämisehdotuksia toimialueiden ja hallinnon päätöksentekoon.  Raadit voivat myös kommentoida ja arvioida toimintamalleja, palvelujen saatavuutta, asiakasohjeita, uusia toimintatapoja jne. Asiakasraatilaiset toimivat myös tiedonvälittäjinä omissa verkostoissaan ja alueillaan. Asiakasraadeilla ei ole päätöksenteko-oikeutta.
 
Soiten strategian ydin on ”ihminen keskiössä”. Asiakkaiden osallisuudesta on sovittu Soiten valtuuston hyväksymässä hyvinvointipalvelujen järjestämissuunnitelmassa. Asiakaslähtöisyys edellyttää uusia menetelmiä ja asennetta asiakaskokemusten hyödyntämiseen. Asiakasraadit ovat yksi uusi kanava kansalaisten äänen kuulemiseen. Tulevaisuuden asiakas muuttuu palvelun käyttäjästä entistä vahvemmin myös palvelujen arvioijaksi ja kehittäjäksi. Tämä edellyttää uudenlaista kumppanuutta asiakkaiden ja työntekijöiden välille. Myös tulevassa maakuntalaissa säädetään asukkaiden ja palvelujen käyttäjien oikeudesta osallistua ja vaikuttaa maakunnan toimintaan.
 
Soitessa asiakkaiden osallisuuden toteutumista koordinoi kehittämisyksikkö.

Linkki: Asiakasraatien oma sivuTiedotteet