Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 27.2.2017

Soiten neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aukioloajat laajenivat

Vastaanottojen aukioloaikojen laajentaminen on kirjattu yhdeksi tavoitteeksi Soiten lasten ja perheiden lähipalveluiden toimintasuunnitelmaan. Laajennetut aukioloajat edistävät asiakaslähtöistä, perhekeskeistä toimintaa ja mahdollistavat koko perheen osallistumisen vastaanotolle.  

Soiten neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon aukioloja on laajennettu vuoden 2017 alusta alkaen. Aukioloaikoja on laajennettu niin, että jatkossa neuvolaan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon vastaanotolle on mahdollista päästä klo 7- 19 välisellä ajalla.  Tarvittaessa vastaanottoja järjestetään myös lauantaisin, esim. influenssarokotusten aikana.

Neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimipisteet eivät ole joka päivä auki laajennetuilla aukioloajoilla, vaan laajennettuja aikoja tarjotaan tarpeen mukaan. Pidennettyjä aukioloaikoja tarjotaan varsinkin ns. laajoissa terveystarkastuksissa, joita järjestetään yhden kerran raskausaikana, kolme kertaa neuvolaiässä (4kk, 1.5 v ja 4v) sekä kolme kertaa kouluikäisille (1 lk, 5lk ja 8 lk).

Tarkastukset muodostavat 15 vuoden jatkumon perheiden tukemiseen. Laajoissa terveystarkastuksissa laajennetaan näkökulmaa yksittäisestä asiakkaasta perheeseen ja kotiin. Tarkastusten keskiössä on vanhempien ja koko perheen hyvinvointi sekä voimavarojen vahvistaminen. Samalla tarjoutuu mahdollisuus tunnistaa varhaisessa vaiheessa lapsen ja perheen mahdollisia pulmia ja etsiä yhdessä keinoja avun järjestämiseksi.

Soiten lasten ja nuorten palveluissa tavoitteena on koko perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja siksi on tärkeää, että tarjoamme perheille parempia mahdollisuuksia osallistua yhdessä neuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynneille. Kun vanhemmat ovat läsnä terveystarkastuksissa, lapsen etu toteutuu paremmin ja lapsen parhaaksi voidaan toimia tehokkaammin kuin silloin jos lapsi on tarkastuksessa ilman vanhempia.

Aukioloaikojen muutoksella haluamme tarjota erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille parempia mahdollisuuksia osallistua oman lapsen terveystarkastukseen ja toivomme, että kaikille löytyisi mahdollisimman sopiva aika vastaanottokäynnille. 


Tiedotteet