Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 16.2.2017

Terveyskeskussairaalan rakennushanke alkaa: keskussairaalan ja Kokkolan terveyskeskuksen välinen yhdyskäytävä suljetaan

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten uuden terveyskeskussairaalan (ns. y-siipi) rakennustyöt aloitetaan helmikuussa, viikolla 8. Rakennustyömaa sijoittuu Kokkolan terveyskeskuksen ja Keski-Pohjanmaan keskussairaalan väliselle alueelle Mariankadulla. Rakennustöiden aloittaminen aiheuttaa heti aluksi muutoksia terveyskeskuksen ja keskussairaalan väliseen sisäiseen kulkuun, sillä rakennuksia yhdistävä yhdyskäytävä joudutaan sulkemaan. Liikennettä aletaan ohjata ulkoreitille 22.2.2017 alkaen.

Yhdyskäytävän ollessa pois käytöstä järjestämme mahdolliset potilassiirrot Kokkolan terveyskeskuksen ja keskussairaalan välillä ylimääräisin potilaskuljetuksin. Kuljetusten koordinointiin on varauduttu ja siihen on resurssoitu henkilöstöä. Potilaat ja asiakkaat, joiden terveydentila ei edellytä potilaskuljetusta siirtyvät rakennusten välin omatoimisesti heille annettavan ohjeistuksen mukaisesti (liitteenä alueen kartta). Toivomme, että asiakkaat ja potilaat tarkistaisivat etukäteen, kummassa rakennuksessa heidän vastaanottoaikansa sijaitsee, jolloin vältyttäisiin turhilta siirtymiltä.
 
Väliaikaisjärjestelyt kestävät kunnes kulku uuden terveyskeskussairaalan kautta voidaan avata, eli arviolta syksyyn 2018 saakka.
 
Rakennushankkeen urakkasopimus allekirjoitetaan perjantaina 17.2.2017.

Liite: Opaskartta TK ja K-PKS.pdfTiedotteet