Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 24.4.2022

Keskussairaalassa tehtiin sähkönjakelun huoltotöitä

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa niin sanotussa vanhan kantasairaalan osassa tehtiin sähkönjake-lun huoltotöitä. Huoltotöistä johtuen kantasairaalan sähkönsyöttö oli 24 tunnin ajan keskussairaalan varavoimakoneen varassa. Sähkönjakelun huoltotyöt alkoivat perjantaina 22.4.2022 klo 18 ja työt päättyivät lauantaina 23.4.2022 klo 18.

Sähkön pääjakelun huoltotöihin sisältyi muun muassa 20 kilovoltin kojeiston vaihto. Niin kutsutussa kantasairaalassa sijaitsevat erikoissairaanhoidon vuodeosastot sekä poliklinikat. Varavoimajärjestelmällä varmistettiin, että sähköt eivät katkenneet hetkeksikään kriittisimmistä koneista ja paikoista. Huolto-työt eivät vaarantaneet potilasturvallisuutta. Huoltotöiden aikana keskussairaalassa oli osittain normaa-lia hämärämpää, sillä koko valaistusta ei ole kytketty varavoimaan. Myöskään kaikki hissit eivät olleet toiminnassa.Tiedotteet