Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 28.5.2021

Kotikuntoutusta Perhon- ja Lestijokilaakson kotisairaalassa

Soiten kotisairaalaan uutena potilasryhmänä ovat kuntoutusasiakkaat, jotka saavat tehostettua kotikuntoutusta esimerkiksi leikkauksen tai aivoinfarktin jälkeen. Kotona tutussa ja kannustavassa ympäristössä kuntoutuminen on  tutkimusten mukaan tehokasta. Myös Kokkolan alueen tehostetun kotikuntoutumisen tiimissä on saatu jo aiemmin hyviä kokemuksia.

Soiten 2.0 Kotiin järjestettävien palveluiden -hankkeen myötä Perhonjokilaakson ja Lestijokilaakson kotisairaaloiden toiminta on muuttunut. Hankkeen yksi päätavoitteista on yhdenvertaistaa palvelukokonaisuutta Soiten alueella ja tuoda uusia mahdollisuuksia maakunnan kuntoutusasiakkaille. Kotisairaalan uutena potilasryhmänä ovat kuntoutusasiakkaat, jotka saavat tehostettua kotikuntoutusta muun muassa leikkauksen jälkeen tai aivoinfarktista kuntoutumisen tueksi.


Tehostettu kotikuntoutus kotisairaalan yhteydessä


Kotona tapahtuva sairaalatasoinen hoito ja kuntoutuminen on yhä useammin vaihtoehto osastohoidolle. Kotisairaalan tiimissä toimii lääkäri, sairaanhoitajia ja kuntoutusasiakkaille kuntohoitaja. Kuntoutumisjaksot kestävät 1-4 viikkoa. Yhteistyössä sairaanhoitajan, kuntohoitajan ja potilaan kanssa tehdään hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta yhteistyössä asetetaan tavoitteet kuntoutumiselle. Jakson päätteeksi tehdään arvio kuntoutumisesta ja siitä, onko asiakkaalla tarvetta kotihoidon palveluille vai pärjääkö hän itsenäisesti tai omaisten turvin. Kotisairaalan kuntoutusasiakkaille hinta on sama kuin Kokkolan tehostetun kotikuntoutumisen yksikössä.


Yöpartiotoimintaa Jokilaaksojen alueelle


Kotiin järjestettävien palveluiden kehittämishankkeen yksi osahanke on yöpartiotoiminnan käynnistäminen Perhon- ja Lestijokilaakson alueelle. Yöpartiotoiminnan tavoitteena on mahdollistaa alueen asukkaiden kotona pärjääminen mahdollisimman pitkään, tukea kotisaattohoidossa olevia sekä mahdollistaa varhaisempi kotiutuminen sairaalasta.

Tavoitteena on käynnistää yöpartiotoiminta tämän vuoden aikana. Toiminnalla nähdään suuri painoarvo ja merkitys alueen asukkaille. Toiminta toteutetaan maakunnan alueella hieman erilaisella toimintamallilla kuin Kokkolassa. Toiminnan käynnistymisestä tiedotaan myöhemmin erikseen.


Lisätietoja aiheesta antaa

Kehittäjäsairaanhoitaja

Heidi Rosbäck

040 804 2134

heidi.rosback@soite.fi


vs. Palvelualuejohtaja Hoito ja Hoiva

Yleislääketieteen sairaalapalvelut ja geriatria

Elina Hänninen

044 780 9653

elina.hanninen@soite.fiTiedotteet