Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 28.4.2021

OYS-ERVA-alueen uusi järjestämissopimus takaa tekonivelleikkausten sekä syöpä- että selkäkirurgian jatkumisen Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa

Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (OYS-ERVA) sairaanhoitopiirit (Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan sosiaali- terveyspalvelukuntayhtymä sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) ovat yhdessä päivittäneet erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen. Uudistettu järjestämissopimus takaa lonkan ja polven tekonivelleikkausten, selkäkirurgian sekä syöpäkirurgian jatkumisen Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa.

Oulun yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen (OYS-ERVA) sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ovat muokanneet erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta erityisesti koskien erikoissairaanhoidon valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä ja leikkaustoimenpiteiden keskittämisestä. Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten hallitus hyväksyi järjestämissopimuksen muutokset kokouksessa 26.4.2021.

Uudistettu erikoissairaanhoidon järjestämissopimus turvaa lonkan ja polven tekonivelleikkausten, selkäkirurgian sekä syöpäkirurgian jatkumisen Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa siitä huolimatta, että näiden leikkausten määrät jäävät valtioneuvoston työnjakoasetuksessa mainittujen rajojen alapuolelle. Asetuksen mukaan em. leikkausten vähimmäislukumäärät voidaan alittaa, jos näiden leikkausten toteuttaminen keskussairaaloissa on tarkoituksenmukaista kirurgisen päivystysvalmiuden ja henkilöstön saatavuuden ylläpitämiseksi päivystyspisteiden välisten etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi. Tekonivel- ja selkäleikkausten edellytyksenä on ortopedian ja traumatologian erikoisalan ympärivuorokautinen päivystys ja syöpäleikkausten edellytyksenä soveltuvan kirurgisen erikoisalan päivystys.

Toiminnan määrää ja laatua tullaan seuraamaan yhteisen tietokannan sekä tekonivel-, selkä- ja syöpärekisterien avulla. Laaturekistereiden lisäksi toimintaa seurataan yhteistyössä yliopistosairaalan kanssa auditointikäyntien, suunniteltujen vierailujen, yhteisten erikoisalakokousten ja -koulutusten avulla. Rintasyöpäkirurgian leikkaushoidossa edellytetään sairaanhoitopiirien sairaaloilta yhteisten laatuvaatimusten mukaista moniammatillista toimintaa OYS rintasyöpäkirurgian koordinoimana.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa leikkausjonot ovat verrattain lyhyet. Keskimääräinen jonotusaika leikkaukseen on n. 50 vuorokautta. Alle 90 vuorokauden odotusaika leikkaukseen on hyvää tasoa, 91-180 vrk on keskitasoa ja välttävä aika on yli 180 vrk kestävä jonotus.


Tiedotteet