Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 19.4.2021

Monialainen lastensuojelu Pohjois-Suomessa 2020-2022 – kehittämishanke käynnistynyt myös Keski-Pohjanmaalla

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite on mukana monialainen lastensuojelu Pohjois-Suomessa 2020-2022 kehittämishankkeessa. Kehittämistyön tavoitteena hankkeessa on lastensuojelun palvelujen kehittäminen monialaisesti niin, että lastensuojelun asiakkaana olevat saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 5,8 miljoonaa euroa Pohjois-Suomen yhteistoiminta-alueelle lastensuojelun monialaiseen kehittämiseen. Kehittämiskokonaisuutta hallinnoi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Rovaniemellä ja koordinoi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske), joka on organisoitunut em. kuntayhtymän yhteyteen. Kehittämistyötä toteutetaan Suomessa samanaikaisesti kaikilla viidellä yhteistoiminta-alueella, osahankkeiden avulla. Osatoteuttajina toimivat Lappi, Oulun kaupunki, Oulunkaaren kuntayhtymä, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.

Pohjois-Suomen hankkeen tavoitteena on, että lastensuojelun asiakkaana olevat lapset, nuoret ja perheet ovat osallisia omissa prosesseissaan sekä saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa tuen ja avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti, asuinpaikasta riippumatta, myös sähköisesti.  Myös ammattilaisten osaamista vahvistetaan niin, että heillä on työvälineitä, osaamista ja verkostoja käytettävissään lastensuojelun lasten ja nuorten tukemiseen.

Keski-Pohjanmaalla kehittämistyö toteutetaan kahden kehittämispilotin avulla. Ensimmäisessä pilotissa kehitetään lastensuojelun monialaista yhteistyötä ja integroidaan se lastensuojelun systeemiseen toimintamalliin. Tällä tavoitellaan sitä, että lastensuojelun monialainen yhteistyö kehittyy ja asiakkaana olevat lapset, nuoret ja perheet saavat päihde- ja mielenterveysongelmiinsa avun ja tuen oikea-aikaisesti ja koordinoidusti. Toisessa pilotissa kehitetään lastensuojelun asiakkaana olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä osallisuutta omissa asiakasprosesseissaan. Tavoitteena on, että lastensuojelun palvelujärjestelmä kehittyy kohti yhteistutkijuutta eli asiakkaiden ja työntekijöiden yhteistoiminnallista arjen sosiaalityön tutkimista ja kehittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Soitelle valtionavustusta hankkeen toteuttamiseen 128 207 euroa. Soiten perheiden palvelujen toimialue vastaa hankkeen alueellisesta koordinoinnista. Kehittämiskoordinaattorina toimii TtM Tiina Similä. Kehittämistyön tukena toimii alueellinen, monialainen työryhmä, johon on nimetty kokemustoimijoita, lastensuojelun- päihde- ja riippuvuus- sekä mielenterveyspalvelujen ammattilaisia sekä sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA:n edustus. Keski-Pohjanmaan kuntien ja Kruunupyyn kunnan LAPE-yhteistyöryhmä toimii alueella toimintaa ohjaavana ja linjaavana tahona.
Tiedotteet