Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 14.4.2021

Terve teko -tunnustus jakoon Soiten alueella

Soiten alueelle ollaan lanseeraamassa Terve teko -tunnustusta, joka annetaan vuosittain yhteisölle, yhdistykselle tai yritykselle, joka on toiminnallaan innovatiivisesti edistänyt alueen väestön terveellisiä elintapoja. Tunnustuksen myöntävät Keski-Pohjanmaan kunnat ja Kruunupyy yhdessä Soiten kanssa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ennaltaehkäisevää toimintaa, jonka tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Tähän liittyy oleellisesti terveellisten elintapojen edistäminen.

Alueelle on laadittu hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää suunnitelman terveellisten elintapojen edistämisestä. Tämän työn pohjalta Soiten alueelle ollaan lanseeraamassa vuosittain myönnettävä Terve teko - tunnustus, joka annetaan vuosittain yhteisölle, yhdistykselle tai yritykselle, joka on toiminnallaan innovatiivisesti edistänyt alueen väestön terveellisiä elintapoja.

Vuoden 2021 Terve teko –tunnustuksen teemana on terveysliikunta; arkiaktiivisuuden lisääminen jokaiseen päivään.
 
Alueen terveellisten elintapojen edistämisen verkosto on valmistellut Terve teko -tunnustuksen teeman kuntien ja Soiten hyvinvointityön koordinoijille. Hyvinvointityön koordinoijat kokoavat kunnista toimijoita, jotka voisivat saada teeman mukaisen tunnustuksen ja tämän jälkeen valitsevat tunnustuksen saajan. Tunnustuksen myöntävät Keski-Pohjanmaan kunnat ja Kruunupyy yhdessä Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten kanssa. Terve teko –tunnustus luovutetaan saajalle vuosittain joulukuun alussa.Tiedotteet