Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 13.4.2021

Soiten palveluverkkokyselyn haastattelut käyntiin

Keskipohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite selvittää maakunnan asukkaiden näkemystä hyväksyttävästä etäisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kiinnostuksesta fyysiset käynnit korvaavien etäpalveluiden käyttöön. Selvitys toteutetaan puhelinhaastatteluina.

Noin tuhannen Keski-Pohjanmaan asukkaan puhelimet pirisevät tulevina viikkoina, kun Soiten palveluverkkoselvitys käynnistyy. Tarkoituksena on selvittää maakunnan asukkaiden näkemystä hyväksyttävästä etäisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kiinnostuksesta fyysiset käynnit korvaavien etäpalveluiden käyttöön. Puhelinhaastattelut toteuttaa huhti-toukokuun aikana Taloustutkimus Oy. Haastateltavat valitaan satunnaisotannalla.

Kyselyn tavoitteena on osallistaa maakunnan asukkaat palveluverkkosuunnitteluun. Kohderyhmänä ovat 18 vuotta täyttäneet Keski-Pohjanmaan asukkaat. Puhelinhaastattelut toteutetaan maakunnan väestörakennetta edustavana, noin tuhannen hengen otoksena huomioiden kattava otos kunnittain. Kysymykset koskevat mm. etäisyyttä palveluihin, palveluiden käyttöä, hyväksyttävää saavutettavuutta palveluihin sekä valmiuksia etäpalveluiden käyttöön.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Soiten palveluverkkoanalyysissa, jossa mallinnetaan palvelujen saavutettavuutta, käyntejä eri asiointipisteissä sekä tulevaisuuden palveluverkkoa. Tulokset valmistuvat toukokuun loppuun mennessä. Kysely toteutetaan osana Soite 2.0 rakenneuudistushanketta.


Tiedotteet