Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 16.3.2021

Soite selvittää palvelujen saavutettavuutta ja kiinnostusta etäpalveluihin

Keskipohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite selvittää maakunnan asukkaiden näkemystä hyväksyttävästä etäisyydestä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kiinnostuksesta fyysiset käynnit korvaavien etäpalveluiden käyttöön. Selvitys toteutetaan kevään aikana puhelinhaastatteluina toteutettavana kyselynä. Tuloksia hyödynnetään Soiten palveluverkkoanalyysissa, jossa mallinnetaan palvelujen saavutettavuutta, käyntejä eri asiointipisteissä sekä tulevaisuuden palveluverkkoa.

Kyselyn tavoitteena on osallistaa maakunnan asukkaat palveluverkkosuunnitteluun. Kohderyhmänä on 18 vuotta täyttäneet Keski-Pohjanmaan asukkaat. Puhelinhaastattelut toteutetaan maakunnan väestörakennetta edustavana, noin tuhannen hengen otoksena huomioiden kattava otos kunnittain. Kysymykset koskevat mm. etäisyyttä palveluihin, palveluiden käyttöä, hyväksyttävää saavutettavuutta palveluihin sekä valmiuksia etäpalveluiden käyttöön. Kysely toteutetaan osana Soite 2.0 rakenneuudistushanketta.


Tiedotteet