Soite ➔ Viestintä ➔

Tiedote 10.3.2021

Soite 2.0 –hankekokonaisuuden tilannekatsaus

Keski-Pohjanmaalla valtakunnallista sote-uudistusta viedään eteenpäin Soite 2.0:ksi nimetyssä kokonaisuudessa, joka sisältää Tulevaisuuden sote-keskus sekä Rakenneuudistus -hankkeet. Hankkeissa kehitetään Soiten toimintaa kohti valtakunnallisen sote-uudistuksen tavoitteita.

Keski-Pohjanmaalla hankkeet etenevät suunnitellusti. Sote-keskus-hankkeessa kehitetään vastaanottopalveluita. Sähköiset palvelut tulevat entistä enemmän osaksi asiakkaiden hoitoa. Jos käynti ei tuota lisäarvoa asiakkaalle, hoidetaan asiakkaan asia etänä. Näin resursseja säästyy niihin tarpeisiin, joissa käynti on tarpeellinen, eikä asiaa voida etänä hoitaa. Uudella toimintatavalla akuutteja terveysongelmia voidaan hoitaa ilman tarpeetonta jonottamista. Toisaalta pitkäaikaissairauksissa turvataan hoidon jatkuvuus pääsääntöisesti saman työntekijän toimesta. Toimintamalli valitaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Eli etähoitoa käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla niiden kohdalla, kenelle se soveltuu.

Sosiaalityössä on kehitetty palveluiden vaikuttavuuden seurantaa. Sosiaalityön osahankkeessa on viety sosiaalityötä lähemmäksi vastaanottopalveluja. Sosiaalityöntekijä on muun muassa jalkautunut vastaanoton tiimiin, jolloin häntä voidaan helposti konsultoida. Lisäksi on käynnistetty matalan kynnyksen ryhmätoimintoja ja vertaistoimintaa, mm. aamupalatoimintaa Kokkolassa. Perhekeskustoimintaa kehitetään ja alueella on käynnistymässä matalan kynnyksen perheohjaus.

Ikäihmisten palveluissa perhehoitoa on saatu lisättyä. Alueelle on valmistunut kiertäviä perhehoitajia ja uusi perhehoitokoti avattiin joulukuussa Perhoon. Myös ikäihmisten palveluiden sähköiset ja digitaaliset palvelut ovat laajentuneet ja niistä on saatu hyviä käyttökokemuksia. Etäkäyntien osuus kaikista kotihoidon käynneistä on kasvanut tasaisesti ja se oli tammikuussa 2021 4,9 % kaikista kotihoidon käynneistä. Tavoitteena on hankkeen aikana kasvattaa etäkäyntejä 10 prosenttiin kaikista käynneistä.

Rakenneuudistus-hankkeessa kehitetään ja käyttöönotetaan sähköisiä järjestelmiä ja työkaluja asiakas- ja potilastyön tueksi. Kestävä Soite -ohjelma on osa rakenneuudistushanketta. Päätöksenteon tueksi kehitetään sote-tietojohtamiseen sähköisiä työkaluja. Kevään aikana alueen väestölle tehdään palveluverkkoon liittyvä kysely.

Keski-Pohjanmaan Työkyky -hanke (KP Työkyky) on käynnistynyt. STM:n rahoittaman hankkeen tarkoituksena on tehostaa työkyvyn tuen palveluja Soiten alueen työttömille. Hankkeessa luodaan työkyvyn tuen tiimit osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta. Hankkeen toisena toimenpidekokonaisuutena on tuetun työllistymisen menetelmien kehittäminen etenkin alueen kehitysvammaisille henkilöille. Työhönvalmennuksen tavoitteena on, että yhä useampi kehitysvammainen henkilö työllistyisi palkkatöihin. KP Työkyky -hanke on osa laajempaa Työkykyohjelmaa, jonka tavoitteen on nostaa työllisyysaste Suomessa yli 75 prosentin.

Soite 2.0 hankekokonaisuuden toinen ohjausryhmän kokous pidettiin 25.2.2021. Ryhmä toimii myös tammikuussa käynnistyneen KP Työkyky-hankkeen ohjausryhmänä ja sitä oli täydennetty siltä osin KELAN, TE-toimiston, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry:n ja Kruunupyyn kunnan edustajilla.


Tiedotteet