Sosiaalipalvelut ➔ Lastensuojelu ➔

Lastensuojelu

Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen kasvuun ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.  Vastuu lapsen hyvinvoinnista on ensisijaisesti vanhemmilla ja huoltajilla. Myös lapsen läheiset sekä palvelut kuten neuvola, päivähoito ja koulu tukevat lasta ja vanhempia. Viimesijainen vastuu lapsesta on lastensuojeluviranomaisilla.

Lastensuojelun tehtävänä on auttaa perhettä ja tukea vanhempia tai huoltajia lapsen hoidossa ja kasvatuksessa silloin, kun lapsen hyvinvointi on uhattuna. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lastensuojelua toteutettaessa huomioidaan ensisijaisesti lapsen etu. Tavoitteena on, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan.

Lastensuojelulla on lakisääteinen velvollisuus toimia, jos lapsen etu sitä edellyttää.


Lastensuojelun käsikirja/lastensuojelu

Lastensuojeluinfo

Lastensuojelun uusi toimintamalli

Soiten lomakkeet

Yhteystiedot


Kokkola
Villan Perhekeskus
Kartanontie 4, 67600 Kokkola

Karttalinkki

puh. 040 806 5238, 040 806 5097
fax 06 835 2402


Kokkolan lastensuojelu

Johtava sosiaalityöntekijä Oili Hagström

puh. 044 780 9994


Kruunupyyn lastensuojelu

Palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck

puh. 044 780 9442


Lestijokilaakson lastensuojelu
Kannus, Toholampi, Lestijärvi

Kannuksen sosiaalitoimisto
Asematie 1 (PL 42), 69101 Kannus 

Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä
puh. 040 804 2720

Sosiaalityöntekijä
puh. 040 804 4720

Perhonjokilaakson lastensuojelu
Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho

Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala
Pajalantie 1, 69600 Kaustinen

Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä
puh. 040 804 2720

Sosiaalityöntekijä
puh. 040 804 5720

Sosiaaliohjaaja
puh. 040 804 5721

Lastensuojelun vastuualuejohtaja
Maarit Biskop
puh. 040 806 5151