Terveyspalvelut ➔ Asiakas- ja potilasmaksut

Soiten asiakas- ja potilasmaksut

Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kustannukset maksaa Suomessa pääosin potilaan ja asiakkaan kotikunta. Asiakkailta ja potilailta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten asiakas- ja potilasmaksuhinnasto sisältää kuntayhtymän asiakasmaksut kaikkien sen toimialueiden osalta:

Asiakas- ja potilasmaksuhinnasto 1.1.2022 alkaen

Lainsäädännöllisistä syistä toiminnalliseen integraatioon perustuvassa toiminnassa joudutaan edelleen erikseen määrittelemään asiakasmaksuja erityis- ja perustason palveluihin.

Tämän asiakas- ja potilasmaksun määräysten lisäksi noudatetaan seuraavia rajauksia:

 1. Rintamatunnuksen omaaville veteraaneille ovat maksuttomia kaikki Soiten järjestämät sosiaali- ja terveydenhuollon avohuollon palvelut sekä mahdolliset lääkärinlausunnot. Maksuttomuuden piiriin eivät sisälly hammashoidon tekniset kulut hammasproteesien korjauskustannuksia lukuun ottamatta.
 2. Pitkäaikaishoidossa henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara on vähintään 112 €.
 3. Maksukatto on 692 €.
 4. Asiakas- ja potilasmaksu peritään useita vuorokausia kestävillä hoitojaksoilla kaikista hoitopäivistä, mukaan lukien saapumispäivä ja lähtöpäivä.  Lähtöpäivältä ei peritä maksua, jos hoito samana päivänä jatkuu toisessa laitoksessa. Alle 12 tuntia kestävien hoitojaksojen kohdalla peritään potilaalta yksi hoitopäivämaksu, mikäli potilas on tullut illalla klo 22 jälkeen osastolle ja kotiutuu seuraavana päivänä ennen klo 12.


Maksukatto

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen euromäärää laskettaessa. Jokaiselle alle 18-vuotiaalle annetaan lisäksi oma rinnakkaiskortti.

Maksukattokertymän täyttymisen jälkeen asiakkaalle myönnetään vapaakortti. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.  

Maksukatossa otetaan huomioon seuraavat maksut:

 • terveyskeskusmaksut 
 • poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • sarjahoitomaksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
 • yö- ja päivähoidon maksu
 • kuntoutuksen käyntimaksut
 • lyhytaikaisen laitos- ja osastohoidon hoitopäivämaksu
 • lyhytaikaishoito (intervallihoito) tehostetun tai ohjatun palveluasumisen yksikössä
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu
 • kotisairaalamaksu
 • tilapäisen kotisairaanhoidon maksut
 • suun terveydenhuollon maksut hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta.

Kun asiakas esittää maksukaton täytyttyä vapaakortin julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, ei korttiin merkityltä henkilöltä saa periä maksua terveyskeskuksen lääkärissäkäynnistä, poliklinikkakäynnistä, sarjahoidosta, yksilökohtaisesta fysioterapiasta, yö- ja päivähoidosta, kotisairaalakäynnistä eikä kuntoutuksen käynneistä. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ja päiväkirurgiasta peritään 22,80 euroa hoitopäivältä maksukaton täytyttyä.


Maksukattoon kuulumattomat maksut:

 • kotihoidon maksut sekä kotiin järjestettävien tukipalveluiden maksut
 • maksut pitkäaikaisesta laitoshoidosta,  pitkäaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta ja pitkäaikaisesta asumispalvelusta
 • maksut lääkärintodistuksista ja lausunnoista
 • maksut sairaankuljetuksesta
 • maksut käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä palvelusta
 • perhehoidon maksut
 • maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan aikaisemman lain perusteella korvattava hoito
 • palvelusetelin omavastuuosuudet
 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetystä palvelusta perityt maksut
 • asiakkaan/potilaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimiensa palvelujen maksut


Lääkekustannusten maksukatto hoidetaan Kelan kautta.


Oikaisuvaatimus

Jos laskussasi on asia- tai laskuvirhe, voit hakea muutosta laskuun. Lisätietoa sivulla Muutoksenhakuohje potilas- ja asiakasmaksuihin.


Asiakirja- ja tietopalveluhinnasto 2022
 


Yhteystiedot

Potilastoimisto

Potilastoimisto sijaitsee keskussairaalan pääkäytävällä, 1 krs.
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola

Avoinna:
ma-pe klo 7.30 - 15.00


potilastoimisto(at)soite.fi


Potilastoimiston puhelinnumerot:

040 653 4408
040 653 4374
040 804 5911