Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä. Soitessa yhdistyivät seuraavat organisaatiot:

 • Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Kiuru (sis. Keski-Pohjanmaan keskussairaala ja Peruspalveluliikelaitos Jyta)
 • Kokkolan sosiaali- ja terveyspalvelut (sis. Kruunupyy)
 • Perhon kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut


Soitessa työskentelee noin 3800 eri alan ammattilaista, suurimpina ryhminä hoitotyön henkilöstö sekä lääkärit.

Soitessa palvelut yhdistetään asiakas- ja potilaslähtöisellä tavalla, jossa sekä sosiaali- että terveydenhuollon yksiköt toimivat tiiviissä moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteenamme on aito sisällöllinen asiakas- ja potilaslähtöinen palvelujärjestelmä, jossa saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä perus- ja erikoispalveluiden raja-aitoja madallettua ja tuotettua palveluita maakuntamme ja lähialueen väestölle entistä saumattomampien palveluketjujen muodossa.

Soite-kuntayhtymän tunnuslause on ”Ihminen keskiössä”. Tuon tunnuslauseen ja perusperiaatteen ympärille tiivistyy koko keskipohjalainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän perusajatus. Lue lisää: Soiten tarina


Jäsen- ja sopimuskunnat

Jäsenkuntia Soite-kuntayhtymässä on kymmenen, joiden yhteenlaskettu väestöpohja on noin 78 000 henkilöä, mutta käytännössä Soite-kuntayhtymään kuuluva erikoissairaanhoidon osa, Keski-Pohjanmaan keskussairaala, on lähin päivystävä sairaala noin 200 000 asukkaalle.

Strategia 2020-2022

Soiten toiminta ja kehittäminen pohjautuu arvoihimme, jotka ovat:

 • Arvostava kohtaaminen
 • Avoimuus
 • Osallisuus
 • Vastuullisuus
 • Yhdenvertaisuus

Soite on sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen integraatioon perustuva kuntayhtymä, jonka toiminta ja hallinto perustuvat seuraaviin strategisiin lähtökohtiin:

 • Ihminen keskiössä
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio – tunnettua ja tunnustettua asiantuntijuutta
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • Kotona asumisen ja elämisen tukeminen
 • Toiminnan ja talouden kannalta kestävät rakenteet
 • Päivystävä keskussairaala alueella
 • Tiedolla johtaminen


Soiten strategian toteutumisessa tärkeää on:

 • Soiten arvojen tunnistaminen työssä ja päätöksenteossa
 • Ennaltaehkäisevien, kuntouttavien ja matalan kynnyksen palveluiden vahvistaminen
 • Ehjien palveluketjujen luominen ja peruspalveluiden vahvistaminen
 • Palveluiden tuominen kotiin ja lähelle ihmisiä
 • Reaaliaikainen asiakas-/potilas tieto; vastuutahon vaihtuminen palveluprosessissa ei saisi näkyä asiakas-/potilasrajapinnassa
 • Uusien palvelumuotojen, erityisesti sähköisten palveluiden, kehittäminen
 • Päivystävän sairaalan tulevaisuuden turvaaminen
 • Soite on arvostettu työnantaja: osaamispääoman varmistaminen ja strategisia tavoitteita tukeva henkilöstöpolitiikka
 • Palveluiden laadun, saatavuuden ja palveluhenkisen toimintakulttuurin kehittäminen
 • Soiten imago on vahva
 • Tiedolla johtaminen
 • Strategisiin tavoitteisiin sitoutuminen kaikilla esimiestasoilla ja asetettujen toiminnan ja talouden tavoitteiden jatkuva seuraaminen ja korjaavien toimenpiteiden viipymätön käyttöönotto
 • Asiakaspalvelun kehittäminen ja asiakaspalautteen huomioonottaminen kehittämisessä