Terveyspalvelut ➔ Mielenterveyspalvelut ➔

Siilinpesän avokuntoutus - Nuorten aikuisten mielenterveysasiakkaiden sosiaalinen kuntoutus

Siilinpesän avokuntoutus on palvelu, jonka tavoitteena on edistää asiakkaan toimintakykyä ja elämänlaatua, tukea itsenäistä asumista sekä vähentää sairaudesta aiheutuvia haittoja sekä sairaalahoidon tarvetta. Tarkoitus on tukea asiakasta voimavarojensa ja tavoitteidensa löytämisessä sekä saavuttamisessa.

Siilinpesän avokuntoutus on nuoren aikuisen (18 - 25 vuotta) mielenterveysasiakkaan elämässä rinnalla kulkemista ennalta sovitun keston mukaan. Palvelu on joustavaa, asiakasta voidaan tavata 1 - 3 kertaa viikossa.

Sosiaalisen kuntoutuksen sisältö muodostuu seuraavista osa-alueista:
  • itsestään ja kodistaan huolehtiminen
  • itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot
  • talouden hoito
  • työ, opiskelu, harrastukset ja yhteiskunnallinen osallistuminen

Siilinpesän avokuntoutustiimi työskentelee arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8 - 16. Avokuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen tiimi. Avokuntoutusta voi saada asiakkaan omaan kotiin. Käytössä on myös tukiasunto Kokkolassa.

Siilinpesän avokuntoutusasiakkaille on tarjolla myös yhteisöllistä ryhmätoimintaa Kaustarinkadun tiloissa.


Yhteystiedot

Siilinpesän avokuntoutus
Kaustarinkatu 38, 67100 Kokkola 
KarttalinkkiRiikka Simpanen
puh. 040 804 3297

Niina Ojala
puh. 040 804 3298

Jonna Särkilä
puh. 040 804 3299


Löydät meidät Instagramista: