Soite ➔ Hallinto ja päätöksenteko ➔

Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 84 §:n mukaan kuntayhtymän tiettyjen luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
 
Kuntayhtymän on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
 
Tarkastele Soiten sidonnaisuusilmoituksia sidonnaisuusrekisteristä.