Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Seri-tukikeskus

Seri-tukikeskus on seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö, jonne voit hakeutua itse, läheisen kanssa tai viranomaisen ohjaamana kuukauden sisällä tapahtuneesta. Seri-tukikeskus toimii ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Hoidon saaminen ei edellytä rikosilmoituksen tekoa, mutta hoitajat tukevat tarvittaessa sen teossa. 

Tukikeskuksen toiminnan periaate on, että seksuaalisen väkivallan uhri saa kokonaisvaltaisen palvelun samasta paikasta. Tähän kuuluu oikeuslääketieteellinen näytteenotto, lääketieteellinen hoito sekä psyykkinen tuki traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen. 

Seri-tukikeskus on tarkoitettu 16-vuotiaille tai sitä vanhemmille uhreille sukupuolesta riippumatta. Alle 18-vuotiaista seksuaaliväkivaltaa kokeneista terveydenhuollon henkilöstö on lailla velvoitettu tekemään lastensuojeluilmoituksen. Hoitohenkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot

Seri-tukikeskus sijaitsee naistentautien poliklinikalla K-PKS:n 1. kerroksessa, a-siivessä (opaskartta).

Puh. 06 826 4344