Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioriasuminen Kuusikummussa

Senioriasuminen soveltuu asiakkaalle, jonka avuntarve on päivittäistä ja viikoittaista, mutta ei kuitenkaan jatkuvaa. Tavoitteena on, että ikääntynyt voi asua omassa kodissaan kotihoidon ja muiden tukipalvelujen turvin. 

Yhteisöllisyys, asiakkaan osallistaminen ja omien voimavarojen löytäminen mielekkääseen elämään ovat senioriasumisen ydintä.

Säännöllisiä kotihoidon palveluita käyttäville asiakkaille on nimetty omahoitaja, joka vastaa asiakkaan hoidon suunnittelusta yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.  

Kuusikumpu koostuu kahdesta kerrostalosta. Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat yhteiset oleskelutilat, ruokasali, sauna ja henkilökunnan toimistot. Talossa on myös oma kuntosali. Asuntojen koot vaihtelevat 25 m² - 43,5 m². Asunnot ovat invavarusteltuja. Vuokranantajana toimii Kokkolan kaupungin Vuokra-asunnot Oy.

Maksut koostuvat vuokrasta sekä asiakkaan käyttämistä kotihoidon palveluista ja tukipalveluista. Asiakkaan on mahdollista hakea KELA:lta hoito- ja asumistukea.

Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, viriketoiminnanohjaajia. 


Kuusikummun omavalvontasuunnitelma

Yhteystiedot

Kuusitie 20
67200 Kokkola

Yhteydenotot
arkisin klo 7.30-15 ja
klo 15 jälkeen kiireellisissä asioissa
toiminnanohjauskeskukseen
puh. 044 780 9862

Palveluesimies Kirsi Hyyppä
puh. 040 806 8007

Perushoitaja Tarja Tajakka
puh. 040 806 5862

Sairaanhoitaja Berit Lukkarila
puh. 044 730 7934

Sairaanhoitaja Suvi Puputti
puh. 040 806 5407