Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioriasuminen Kotipirtissä

Senioriasuminen soveltuu asiakkaalle, jonka avuntarve on päivittäistä ja viikoittaista, mutta ei kuitenkaan jatkuvaa. Tavoitteena on, että ikääntynyt voi asua omassa kodissaan kotihoidon ja muiden tukipalvelujen turvin.

Yhteisöllisyys, asiakkaan osallistaminen ja omien voimavarojen löytäminen mielekkääseen elämään ovat senioriasumisen kehittämisen kohteita.

Säännöllisiä kotihoidon palveluita käyttäville asiakkaille on nimetty omahoitaja,
joka vastaa asiakkaan hoidon suunnittelusta yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. Senioriasumisessa ei ole yövalvontaa.

Lestijärven senioriasumiseen tarkoitetut asunnot sijaitsevat Kotipirtin yhteydessä. Tällä hetkellä senioriasumiseen löytyy neljä asuntoa. Senioriasumisen asukkaat saavat käyttää Kotipirtin yhteisiä oleskelutiloja, ruokasalia ja saunatilaa ja osallistua Kotipirtissä järjestettäviin tilaisuuksiin. Esteetön kulkeminen on mahdollista talossa ja pihapiirissä.

Maksut koostuvat vuokrasta sekä asiakkaan käyttämistä kotihoidon palveluista ja tukipalveluista. Asiakas on oikeutettu hakemaan KELA:lta hoito- ja asumistukea.

Henkilökuntaan kuuluu sairaanhoitaja ja lähihoitajia.

Yhteystiedot

Niemeläntie 3
69440 Lestijärvi

Palveluesimies
Mervi Salonen
puh. 040 804 2440