Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioriasuminen Iltaruskossa

Senioriasuminen soveltuu asiakkaalle, jonka avuntarve on päivittäistä ja viikoittaista, mutta ei kuitenkaan jatkuvaa. Tavoitteena on, että ikääntynyt voi asua omassa kodissaan kotihoidon ja muiden tukipalvelujen turvin.

Yhteisöllisyys, asiakkaan osallistaminen ja omien voimavarojen löytäminen mielekkääseen elämään ovat senioriasumisen kehittämisen kohteita.

Säännöllisiä kotihoidon palveluita käyttäville asiakkaille on nimetty omahoitaja,
joka vastaa asiakkaan hoidon suunnittelusta yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.

Iltaruskon senioriasumiseen tarkoitetut asunnot sijaitsevat samoissa tiloissa Palvelukeskus Iltaruskon kanssa. Oman asunnon lisäksi asukkaiden käytössä ovat yhteiset oleskelutilat, ruokasali ja sauna. Iltaruskon tiloissa sijaitsevat myös kotihoidon Kaustisen tiimin toimistotilat.
                                                                                                                                                                                  
Asuntojen koot vaihtelevat 28 m² - 56 m². Asunnot ovat invavarusteltuja.
Vuokranantajana toimii Kaustisen Vanhustentaloyhdistys ry.

Maksut koostuvat vuokrasta sekä asiakkaan käyttämistä kotihoidon palveluista ja tukipalveluista. Asiakkaan on mahdollista hakea KELA:lta hoito- ja asumistukea.

Yhteystiedot

Pappilantie 7
69600 Kaustinen

Palveluesimies
Karita Eteläperä
puh. 040 804 5926