Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioriasuminen Harjukodissa

Senioriasuminen soveltuu asiakkaalle, jonka avuntarve on päivittäistä ja viikoittaista, mutta ei kuitenkaan jatkuvaa. Tavoitteena on, että ikääntynyt voi asua omassa kodissaan kotihoidon ja muiden tukipalvelujen turvin.

Yhteisöllisyys, asiakkaan osallistaminen ja omien voimavarojen löytäminen mielekkääseen elämään ovat senioriasumisen kehittämisen kohteita.

Säännöllisiä kotihoidon palveluita käyttäville asiakkaille on nimetty omahoitaja,
joka vastaa asiakkaan hoidon suunnittelusta yhdessä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa.

Harjukodin senioriasumiseen tarkoitetut asunnot sijaitsevat samoissa tiloissa Palvelukeskus Harjukodin kanssa. Oman asunnon lisäksi asukkaiden käytössä ovat yhteiset oleskelutilat, ruokasali ja sauna. Harjukodin tiloissa sijaitsevat myös kotihoidon Vetelin tiimin toimistotilat.
                                                                                                                                                                                  
Asuntojen koot vaihtelevat 46 m² - 65 m². Asunnot ovat invavarusteltuja.
Vuokra-asunnot omistaa Vetelin kunta, vuokraaminen tapahtuu Soiten toimesta.

Maksut koostuvat vuokrasta sekä asiakkaan käyttämistä kotihoidon palveluista ja tukipalveluista. Asiakkaan on mahdollista hakea KELA:lta hoito- ja asumistukea.

Yhteystiedot

Pallotie 14
69700 Veteli

Palveluesimies
Karita Eteläperä
puh. 040 804 5926