Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioriasuminen

Senioriasuminen on oman kodin ja ympärivuorokautisen hoivan välimuoto, joka painottuu yhteisöllisyyteen.

Oman asunnon/huoneen lisäksi käytettävissä on yhteisiä tiloja oleskeluun ja seurusteluun muiden asukkaiden kanssa.

Senioriasumisessa asutaan senioritalossa vuokrasuhteessa joko ilman palveluita, tukipalveluiden ja/tai kotihoidon turvin.


Senioriasumisen kriteerit


Yhteystiedot

Kokkola
Palveluesimies
Kirsi Hyyppä
puh. 040 806 8007


Perhonjokilaakso
Palveluesimies
Karita Eteläperä
puh. 040 804 2481


Lestijokilaakso
Palveluesimies
Mervi Salonen
puh. 040 804 2440