Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioreiden sähköiset palvelut

Kuvapuhelinpalvelu

Soiten kotihoidossa on käytössä kuvapuhelinpalvelu. Kuvapuhelinpalvelu tarkoittaa, että ikäihmisen ja ammattilaisen välillä on tabletin kautta toimiva kuva- ja ääniyhteys. Tämän etäyhteyden kautta asiakasta voidaan opastaa toimissa, joihin hän pystyy ohjattuna (mm. lääkkeiden ottaminen, ruoan lämmittäminen ja insuliinin pistäminen).

Ammattilainen ottaa yhteyden tablettiin aina sovittuna aikana. Ennakkoon sovitaan myös toimet, joita etäyhteyden aikana tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas ei selviydy ohjattuna sovituista toimista, lähetetään hänen luokseen hoitaja.

Kuvapuhelinpalvelu voi olla osa asiakkaan kotihoitoa tai ainoa tukimuoto. Kotihoidon työntekijät arvioivat huolellisesti, voiko kotikäynnin korvata etäyhteydellä.

Kuvapuhelinpalvelun avulla asiakkaalla on myös mahdollisuus olla yhteydessä omaisiinsa. Asiakasmäärän kasvaessa palveluun on mahdollista tuottaa erilaisia sisältöjä, kuten jumppa- ja musiikkihetkiä, keskusteluryhmiä ja pelejä.

Lääkeautomaatti

Soiten kotihoidossa on käytössä lääkeautomaatit, jotka avustavat kotihoidon asiakkaita ottamaan lääkkeensä oikeaan aikaan lääkärin määräämällä tavalla.

Puhuva lääkeautomaatti muistuttaa asiakasta lääkkeenotosta ja antaa oikeat lääkkeet valmiiksi avatussa pussissa. Lääkeautomaatti muistuttaa ja ohjaa ottamaan lääkkeet aina oikeaan aikaan, vaikka lääkkeitä pitäisi ottaa montakin kertaa päivässä. Mikäli lääke jää ottamatta, automaatti nielaisee lääkepussin sisäänsä ja lähettää asiasta ilmoituksen kotihoidon hoitajalle.

Automaatista ei voi myöskään ottaa liikaa lääkettä, sillä sitä ei saa järeilläkään työkaluilla murrettua auki.

Lääkeautomaatin myötä asiakkaan lääkkeidenotto helpottuu ja itsenäisyyden sekä oman elämänhallinnan tunne kasvaa. Lääkkeenottoaikojen vakiintumisen myötä myös asiakkaan vointi paranee. Samalla kotihoidon
työntekijöillä jää enemmän aikaa asiakkaille ja heidän hyvinvoinnilleen, kun rutiininomaisen lääkkeenjakelun huolehtii automaatti.

Yhteystiedot

Kokkola

Kotihoidon toiminnanohjauskeskus
puh. 044 730 8216

Palveluesimies
Marjo Kero-Järvilä 
puh. 044 730 7616


Videopuhelinpalvelut ja lääkerobotti
Lähihoitaja Miia Konu
puh. 040 804 3408

Kotihoito eteläinen
Palveluesimies Päivi Akolahti
puh. 044 780 9470  


Kotihoito läntinen
Palveluesimies Petra Witick
puh. 044 780 9662


Kotihoito itäinen
Palveluesimies Jenni Björkbacka
puh. 044 780 9274 

 
Kotihoito pohjoinen
Palveluesimies Susanna Meriluoto-Hyry  
puh. 050 354 9769


Kuusikumpu / Senioriasuminen
Palveluesimies Kirsi Hyyppä
puh. 040 806 8007


Kruunupyy

Kotihoito Kruunupyy
Palveluesimies Åsa Rönnqvist
puh. 050 310 5035 


Kanslisti, laskutus
Raili Vidjeskog
puh. 040 806 5843


Jokilaaksot

Perhonjokilaakson kotihoito
Palveluesimies
Karita Eteläperä
puh. 040 804 2481


Lestijokilaakson kotihoito
Palveluesimies
Kaisa Pollari
puh. 040 804 2440


Kotihoidon palvelualuejohtaja
Sari Kallinen
puh. 040 806 5749