Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Senioreiden palvelut

Senioreiden palveluiden avulla turvataan ikäihmisen hyvinvointia joko hänen omassa kodissa, palveluasumisessa tai laitosasumisessa.

Tukipalvelut, kotihoito ja omaishoidontuki edesauttavat ikäihmisen kotona selviytymistä. Lähtökohtana kaikissa palveluissa on tukea ikäihmisen terveyttä, toimintakykyä ja selviytymistä. Soiten alueella kotona asuvia on noin 92 % 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.  

Asuminen palvelutalossa on vaihtoehto kotona asumiselle siinä vaiheessa, kun ikäihmisen toimintakyky heikkenee ja hän on ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa. Laitoshoito tulee kyseeseen, kun siihen on lääketieteelliset perusteet.

Palvelutarpeen arviointi tehdään kiireellisissä tapauksissa samana tai seuraavana päivänä. Ikäihmisen tarvitsema välttämätön palvelu järjestetään kiireellisissä tapauksissa välittömästi. Ei-kiireellisissä tilanteissa palvelutarve arvioidaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelut myönnetään kriteerien mukaisesti, kun palvelutarve on todettu.

Palvelutarpeen ilmetessä yhteyttä voivat ottaa henkilö itse, omaiset, viranomaiset tai naapurit.


Ilmoita huolesi

Ilmoita huolesi - toiminnon kautta voit ilmaista huolesi lapsesta, vanhuksesta tai muusta kuntalaisesta. Huoli välittyy sähköisen järjestelmän kautta suoraan Soiten sosiaalipäivystykseen. Kun olet ilmoittanut huolesi, siirtyy hoidon- ja avuntarpeen arviointi sosiaalihuollon viranomaisten vastuulle.

Ilmoitan huoleni ikääntyneestä 


.............

Aivoterveellinen ravitsemusopas

Aivoterveellinen liikuntaopas

Suunhoito-opas

Sähköinen esitietolomake

Yhteystiedot

Asiakasohjaus ja avopalvelut
palvelualuejohtaja
Hanna Saarinen
puh.  040 8065 457

Kotihoito
palvelualuejohtaja
Sari Kallinen
puh. 040 806 5749

Palveluasuminen ja laitoshoito
palvelualuejohtaja
Minna Mäkitalo-Rauma
puh. 044 780 9103

Jaksohoito ja tehostettu kotikuntoutuminen
vs. palvelualuejohtaja
Ulla Siironen
puh. 040 804 3265

Yleislääketieteen sairaalapalvelut ja geriatria
palvelualuejohtaja 
Marita Hakala
puh. 044 780 9653


Toimialuejohtaja

Ritva Jämsä
puh. 044 730 7901

Johdon sihteeri
Maija Perälampi
puh. 040 806 5102


Kurkista Soiten ikäihmisten palveluihin Instagramissa: