Terveyspalvelut ➔ Röntgen ja kuvantaminen ➔

Säteilyturvallisuus ja laadunvalvonta

Radiologian yksikön toiminta auditoidaan ulkopuolisen, virallisesti hyväksytyn auditoijan toimesta viranomaismääräysten mukaisesti viiden vuoden välein. Määräykset perustuvat STM:n asetukseen 423/2000. Auditoinnit koskevat ionisoivalle säteilylle altistavaa lääketieteellistä toimintaa. Auditoinneissa selvitetään yksikön noudattamia tutkimus- ja hoitokäytäntöjä sekä niiden tuloksia että säteilyaltistuksia. Tuloksia verrataan saatavilla olevaan tietoon ja kokemukseen hyvistä lääketieteellisistä käytännöistä.

Lisäksi säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön turvallisuutta ja säteilylainsäädännössä annettujen määräysten noudattamista. Säteilyturvakeskus tekee säännöllisesti tarkastuksia, jotka koskevat säteilynalaista toimintaa ja tiloja.    

Teknistä laadunvarmistusta toteutetaan säteilyturvakeskuksen ohjeistuksen mukaan.  Säteilyä tuottaville laitteille tehdään määräaikaishuollot säännöllisesti. Säteilyannosten seuranta on osa tutkimuslaitteiden toimintakunnon varmistamista. 

Röntgentutkimuksissa pyritään saamaan pienimmällä mahdollisella säteilymäärällä taudin määrityksen kannalta mahdollisimman hyviä röntgenkuvia. Röntgentutkimusten keskimääräisiin säteilyannoksiin voi tutustua säteilyturvakeskuksen nettisivuilla: Säteily terveydenhuollossa.