Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Sandbo

Sandbo on tehostettu palveluasumisen yksikkö vanhuksille, joiden toimintakyky on alentunut ja jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja huolenpitoa. Sandbon yksikkö sijaitsee Sandbackan hoitokeskuksen kiinteistössä Kruunupyyssä ja meiltä löytyy 33 paikkaa, 29 yhden hengen huonetta ja kaksi kahden hengen huonetta. Kaikissa huoneissa on oma wc/suihku. Asukkaat ja henkilöstö on jaettu kolmeen tiimiin.

Palveluesimies vastaa yksikön toiminnasta. Yksikössä työskentelee sairaanhoitajia ja perus-/lähihoitajia. Kaikilla asiakkailla on omahoitaja. Kanslisti Teerijärvellä hoitaa laskutukset.

Hoitotyömme perustana on kuntouttava työote ja haluamme tukea ja lisätä asiakkaittemme omatoimisuutta ja kykyä selvitä päivittäisistä toiminnoista. Eettiset arvomme ovat asiakaslähtöisyys, avoimuus, tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Asukas maksaa vuokraa sekä hoitomaksun, joka on 85 % nettotuloista. Lisäksi asukas maksaa omat lääke- ja vaatekulunsa.

Asukkaalla on mahdollisuus hakea hoitotukea ja asumistukea.

Vammaispalvelu myöntää kuljetuspalveluja myös palveluasukkaalle.

Yksikön paikkoja haetaan Soiten SAS-hoitajan kautta. Esitteitä saa yksiköstä.

Seurakunnat järjestävät hartaustilaisuuksia ja eri musiikkiryhmät käyvät vuorottain joka toinen torstai.


Sandbon omavalvontasuunnitelma (ruotsiksi)Yhteystiedot

Sandbo
Sokojantie 25
68500 Kruunupyy

Palveluesimies
Josefine Ådahl-Dahlnäs
puh. 040 806 5963

Henkilöstö
puh. 040 806 5741
(Sandbo tiimi 1)

puh. 040 806 5742
(Sandbo tiimi 2, tiimi 3)

Toimistosihteeri
Raili Vidjeskog
puh. 040 806 5843

Asiakkaat
puh. 040 806 5744
(Sandbo tiimi 1)

puh. 040 806 5745
(Sandbo tiimi 2, tiimi 3)