Terveyspalvelut ➔ Saattohoito ➔

Saattohoito

Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ajoittuen potilaan viimeisille kuukausille tai elinviikoille. Saattohoitoon siirtyminen edellyttää keskustelua hoidon sisällöstä ja tavoitteista sekä saattohoitosuunnitelman laatimista. Saattohoitosuunnitelman tekee hoitava lääkäri yhdessä potilaan, hänen omaistensa ja hoitoon osallistuvan henkilökunnan kanssa. Hoidon tavoitteena ei ole enää parantaa potilaan sairautta, vaan oireettomuus sekä jäljellä olevan elämän mahdollisimman hyvä laatu.

Hyvä saattohoito kuuluu kaikille. Saattohoitoa voidaan toteuttaa kotona omaisten, kotihoidon ja kotisairaalan avulla tai vuodeosastohoitona sairaalassa.

Elämän loppuvaiheen hoito toteutetaan palveluasumisessa asiakkaan toivetta kuunnellen saattohoidon periaattein.

Hyvä saattohoito kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta, ihmisarvoa ja läheisten merkitystä.