Terveyspalvelut ➔ Asiakkaan ja potilaan oikeudet ➔

Rekisterit

Potilastiedot ja sosiaalihuollon asiakastiedot kerätään rekistereihin, joita ylläpitää Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietorekistereistä on laadittu rekisteriselosteet, joihin on merkitty rekisterinpitäjän lisäksi rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai rekisterinpitäjän edustaja.

Keski-Pohjanmaan alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden rekisterit sisältävät myös ostopalveluiden asiakas- ja potilasasiakirjat.