Terveyspalvelut ➔ Mielenterveyspalvelut ➔

Psykologipalvelut

Psykologit toimivat eri erityisaloilla osana moniammatillisia työryhmiä sekä sosiaalipalveluiden että terveyspalveluiden alueilla. Keskeisiä psykologien työtehtäviä ovat psykologisten arviointien ja tutkimusten tekeminen, psykologisten hoitojen ja kuntoutuksen antaminen, konsultaatiot ja psykologisen tietämyksen tuominen asiakkaiden hoitoa ja kuntoutusta suunnitteleviin työryhmiin.

Psykologit voivat olla avuksi, kun tarvitaan:
  • arviota oppimis- tai työkyvystä ja kuntoutuksen mahdollisuuksista
  • tukea lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvattamiseen liittyvissä asioissa
  • tukea elämän kriisitilanteisiin, ihmissuhdevaikeuksiin, mielen pahoinvointiin tai fyysiseen sairastamiseen liittyen
  • mahdollisuutta pohtia ja kehittää omia persoonallisia ajattelu- ja toimintatapoja ja oppia paremmin ymmärtämään omaa itseä
  • aivoperäisten, esim. puhe-, muisti- ja havaintotoimintojen häiriöiden arviota ja hoitoa

Psykologeihin saat yhteyden eri poliklinikoiden ja palveluyksiköiden kautta. Soitessa psykologipalvelut on organisoitu omaksi palvelualueeksi, jota johtaa psykologi.

Yhteystiedot

Va. psykologian palvelualuejohtaja
Päivi Häggblom
puh. 044 723 2362