Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Psykiatrian osasto 15

Psykiatrian osasto 15:n toiminta-ajatus:
Edistämme lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta laadukkailla, joustavilla ja moniammatillisilla palveluilla yhteistyössä yksilöiden, perheiden ja heidän läheistensä kanssa.

Psykiatrian osasto 15 tuottaa akuutti- ja kuntoutuspsykiatrisia vuodeosastopalveluita Soiten toimialueelle, P-PSHP:n eteläiselle alueelle sekä Pietarsaaren seutukunnalle. Osastolla työskentelee päivystävä psykiatri ja päivystävä psykiatrinen sairaanhoitaja.

Osastolla hoidetaan aikuisia, joilla on elämänkriisejä, mielenterveysongelmia ja/tai psyykkisiä sairauksia silloin, kun avohoito ei riitä. Hoito on potilaan tarpeista lähtevää, avohoitopainotteista, yksilöllistä ja laadukasta. Osasto antaa apua ja tukea sekä potilaille että heidän läheisilleen.

Osasto jakautuu yksiköihin 15/A ja 15/B sekä avoyksikköön. 15/A:lla ja 15/B:llä on 17 potilaspaikkaa ja avoyksikössä on 14 potilaspaikkaa.

Perustehtävä on akuutin sairausvaiheen hoidon tarpeen arviointi, tutkimus, hoito sekä kuntoutustarpeen kartoitus. Hoidosta pyritään aina sopimaan potilaan ja hänen omaistensa kanssa tukien ja kunnioittaen itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta. Osa potilaista tarvitsee sairauteensa tahdostaan riippumatonta hoitoa. Hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitojaksot ovat lyhyitä kriisihoitoja, tarkkailujaksoja ja tutkimusjaksoja. Hoito jatkuu osastohoidon jälkeen yksilöllisesti sovittavassa avohuollon yksikössä potilaan kotipaikkakunnalla.Yhteystiedot

Psykiatrian osasto 15:n suljetut yksiköt 15/A ja 15/B sijaitsevat  K-PKS:n P-siivessä ja R-siivessä, 2. kerroksessa.

Psykiatrian osasto 15/avoyksikkö sijaitsee P-siivessä 0-kerroksessa (opaskartta).

 
Kansliat

Suljettu yksikkö 15/A
puh. 040 653 4128

Suljettu yksikkö 15/B
puh. 040 804 5536

Avoyksikkö
puh. 040 653 4130


Osastonsihteerit
Kaija Kaarto
puh. 040 653 4366

Elina Åkerblom
puh. 040 653 4407

 

Osastonhoitaja
Sakari Ruisaho
puh. 040 653 4066


Ylilääkäri
Jarkko Heino

Linkit

Psykiatrinen hoitotahto -lomake löytyy Lomakkeet -sivulta