Terveyspalvelut ➔ Opas keskussairaalaan tulijalle ➔

Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamiehen tehtävät:

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sisältää sosiaalihuollon asiakkaan kohteluun, osallistumiseen ja oikeusturvaan liittyvät keskeiset oikeudelliset periaatteet. Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun ilman syrjintää. Laissa määritellään myös tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Lain mukaan kuntien on nimettävä sosiaaliasiamies, jonka tehtävänä on mm. :

  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista  
  • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja tehdä siitä selvitys vuosittain kunnan/kaupunginhallitukselle
  • neuvoa ja avustaa sosiaalihuollon asiakasta mm. kirjallisen muistutuksen tekemisessä, jonka asiakas voi tehdä, jos hän on tyytymätön saamaansa kohteluun


Potilasasiamiehen tehtävät:

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.92) määrää, että jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimettynä potilasasiamies.

  • neuvoa potilaita, omaisia sekä henkilökuntaa lain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä

  • avustaa potilasta muistutuksen ja potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä

  • tiedottaa potilaan oikeuksista, jotka koskevat hoitoa, tiedonsaantia, kohtelua ja tietosuojaa

  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi


Hoitoon tai kohteluun liittyvissä ongelmissa tai epäselvyyksissä on ensisijassa syytä keskustella hoitoyksikön henkilökunnan tai heidän esimiestensä kanssa. Potilasasiamies avustaa tarvittaessa ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa ja neuvoo valitusmenettelyssä. Asiamiehen puoleen voi kääntyä myös silloin, kun potilaalla on epäily hoitovahingosta. Potilasasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa antava. Asiamies ei tee päätöksiä, ei myönnä etuuksia eikä ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen onko potilaan hoidossa tapahtunut vahinko. Asiamies ei myöskään hoida Kelan, edunvalvonnan tai työ- ja elinkeinotoimiston toimintaan liittyviä asioita.
Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot

Käyntiosoite:
Keski-Pohjanmaan keskussairaala
Mariankatu 16-20
67200 Kokkola
y-siipi, 0. krs.

Sosiaali- ja potilasasiamies
Tina Sandström  
puh. 044 723 2309
ma-pe klo 9.00-14.30

Yhteydenottopyynnön voi myös jättää puhelinvastaajaan tai sähköpostilla. Huom ! Sosiaali- ja potilasasiamiehen sähköpostiosoite on suojaamaton. Ethän lähetä luottamuksellisia ja/tai salassa pidettäviä potilas- tai asiakastietoja sähköpostitse.

Hoitoon liittyvät lomakkeet

Kaikki lomakkeet löytyvät Soiten Lomakkeet-sivulta.