Terveyspalvelut ➔ Poliklinikat ja toimenpideyksiköt ➔

Poliklinikka-ajan peruutus

Huomioi seuraavat asiat, kun perut sinulle varattua aikaa:

  • Toimenpiteen tai käynnin estävän sairauden sattuessa, ilmoita esteestä aina tällä lomakkeella tai soittamalla saatekirjeessä mainittuun puhelinnumeroon.
  • Ajanvarauksen peruuttaminen sähköisesti ei koske leikkauksia!
  • Sisätautien poliklinikan sekä psykiatrian yksiköiden ajanvarauksia ei voi peruuttaa sähköisesti.
  • Ajanvarauksen peruuttaminen muista kuin lain sallimista hyväksyttävistä syistä siirtää sinut pois hoitotakuun piiristä. Kohta "Muu syy" voi johtaa tähän seuraamukseen.
  • Ajanvaraus on peruttava viimeistään yksi arkipäivä ennen varattua aikaa. Peruuttamattomasta ajasta perimme 50,80 €.
  • Hoitosi voi viivästyä, sillä seuraava vapaa aika saattaa löytyä vasta viikkojen päästä, mm. aikojen vähäisyyden ja useiden tutkimusaikojen yhteensovittamisen takia.
  • Toive uudesta ajasta ei sido ajanvaraajia.
  • Aiemmin jo tehdyt tutkimukset voidaan mahdollisesti joutua tekemään uudestaan.Jatka peruutuslomakkeeseen