Sosiaalipalvelut ➔ Vammaispalvelut ➔

Asumispalveluyksikkö Pihlajatupa

Pihlajatupa on Halsualla sijaitseva ympärivuorokautista asumispalvelua tuottava yksikkö ja tarjoaa kodin 16 kehitysvammaisella asukkaalle: autettua asumista 12 asukkaalle (2 tilapäishoidon paikkaa) ja tuettua asumista 4 asukkaalle.

Pihlajatuvan arvot ja toiminta-ajatus

Toiminnan lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen, luotettavuus ja vaikuttavuus. Pihlajatuvan arjessa ne näkyvät siten, että toiminta on asiakaslähtöistä ja jokaisen yksilölliset tarpeet pyritään huomioimaan.

Omatoimisuutta tuetaan ja lisätään ja jokaisella on mahdollisuus olla osallisena vaikuttamassa omaan elämäänsä. Palvelujen oikea kohdentaminen varmistetaan arvioimalla säännöllisesti palvelun tarvetta.

Pihlajatuvan arki

Pihlajatuvan arjessa on tärkeää, että toiminta lähtee asukkaiden omista lähtökohdista ja tarpeista. Käytännössä se on sitä, että asukkaan mieltymyksiä kuullaan ja toimitaan niin, että jokainen tulee huomioiduksi.

Vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät kuten tukiviittomat ja kuvat ovat tärkeitä keskinäisessä kanssakäymisessä. Niillä varmistetaan, että jokaisen tahto ja toiveet tulevat ymmärretyksi.

Asukkaille on nimetty omaohjaaja ja jokaisella on myös omat tavoitteet elämänsä suhteen. Niistä keskustellaan ja niitä arvioidaan säännöllisesti mm. palvelusuunnitelmaa tarkistettaessa. Asukkaat osallistuvat vuorollaan kodin töihin omien mahdollisuuksiensa mukaan. Mahdollisuus on myös osallistua työ- ja päivätoimintaan Halsuan työtuvalla, joka sijaitsee kävelymatkan päässä kunnantalon yhteydessä. Seurakunta ja kunta aktiivisesti myös tarjoavat avotyöpaikkoja Halsualla.

Pihlajatuvassa eletään pienen paikkakunnan kulttuurin tapaan läheisessä verkostossa omaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Pyrimme itse osallistumaan aktiivisesti alueen toimintaan ja myös Pihlajakoti on avoin vierailijoille. Henkilökunta on moniammatillista ja jokaisen erityistaitoja kuten musikaalisuutta, hyödynnetään ohjaustyössä. 


Asumispalveluyksikkö Pihlajatupa: omavalvontasuunnitelma


Yhteystiedot

Asumispalveluyksikkö Pihlajatupa
Kauppisentie 10 B, 69510 Halsua
puh. 040 804 5880
Karttalinkki


Palveluesimies
Teija Hietala
puh. 040 804 5550


Vastaava ohjaaja
puh. 040 804 5881