Sosiaalipalvelut ➔ Perhetukipalvelut ➔

Perhetyö

Toiminta-ajatuksenamme on lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen.

Miten asiakkaaksi?

Perhepalveluiden tai lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi perheen tuen tarvetta yhdessä perheen kanssa ja yhtenä vaihtoehtona voi olla perhetyö.

Kenelle?

Perheille:

 • joissa on alaikäisiä lapsia
 • jotka toivovat oman toimintakyvyn tai voimavarojen tukemista
 • jotka toivovat  arkirutiinien ja oman osaamisen vahvistamista
 • jos vanhemmuudessa on haasteita
 • jos lapsen tai nuoren kasvu- / kehitys- / kasvatusasiat mietityttävät
 • jos perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on haasteellista
 • jos perheessä on muutostilanne
 • jos lähiverkoston tuki ei ole riittävää

Mitä perhetyö voisi olla?

 • Keskustelua ja ohjausta. Mietitään yhdessä keinoja helpottamaan arjen sujuvuutta sekä keinoja vanhemmuuden ja huolenpidon pulmatilanteisiin (vuorovaikutus, päivärytmi, rajat ja säännöt, yhteinen tekeminen). Tämän ohella voi olla myös toiminnallisia tapaamisia (laavu-, pulkkamäkiretki, keilaus tms.)
 • Ohjaamista asioiden hoidossa.
 • Ohjaamista perheen yhteisiin tai lapsen omiin harrastusmahdollisuuksiin.

Yhteystiedot

Kokkola
Villan Perhekeskus
Kartanontie 4, 67600 Kokkola 
puh. 040 806 5238, 040 806 5097 
fax 06 835 2402 

Kokkolan perhesosiaalityö ja perheohjaus
Johtava sosiaalityöntekijä Henna Kivelä
puh. 040 804 3637

Kruunupyyn perhesosiaalityö
Palvelualuejohtaja Minna Lönnbäck
puh. 044 780 9442

Lestijokilaakson perhesosiaalityö
Kannus, Toholampi, Lestijärvi


Kannuksen sosiaalitoimisto
Asematie 1 (PL 42), 69100 Kannus
puh. 040 804 2731, 040 804 4730
Karttalinkki


Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä

puh. 040 804 2720


Perhonjokilaakson perhesosiaalityö

Halsua, Kaustinen, Veteli, Perho


Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala
Pajalantie 3, 69600 Kaustinen

puh. 040 804 5720, 040 804 3720
Karttalinkki


Johtava sosiaalityöntekijä Ulla Siirilä

puh. 040 804 2720