Sosiaalipalvelut ➔ Perhehoito ➔

Ikäihmisten ja vammaisten perhehoito

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito on osa vammais- ja vanhuspalveluiden toimintaa.

Soite tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. (Perhehoitolaki 3 § 263/2015.)

Toimeksiantosopimuksessa sovitaan perhehoitajalle maksettavista palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta, perhehoitajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä muista perhekotia ja perhehoitoa koskevista seikoista.

Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa toimeksiantaja eli kuntayhtymä Soite on vastuussa perhehoidosta ja sen järjestämisestä.

Soiten hyväksymä perhehoitaja ja kuntayhtymä Soite tekevät toimeksiantosopimuksen jokaisen perhehoidettavan henkilön osalta erikseen. Perhehoito voi olla osavuorokautista, tilapäistä tai jatkuvaa.

Soite tekee erittäin tiivistä ja monipuolista yhteistyötä perhehoitajan kanssa.

Perhehoidon palveluohjaaja vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin.

Soiten hallitus on hyväksynyt kaikenikäisten perhehoidon toimintaohjeen kokouksessaan 7.5.2018.           

Yhteystiedot

Palveluesimies
Heidi Lindqvist 
puh. 040 806 5958

Palveluohjaaja
Anne Wennman 
puh. 044 730 7927

Johtava sosiaalityöntekijä
Lena Aho-Rintamäki 
puh. 044 780 9655 

Lomakkeet

Hakemus palveluasumiseen ja ikääntyneiden perhehoitoon löytyy Lomakkeet -sivulta