Terveyspalvelut ➔ Erikoissairaanhoidon osastot ➔

Patologia

Patologian osasto koostuu kahdesta erillisestä yksiköstä: 

  • obduktio-osastosta ja 
  • patologian laboratoriosta. 

Obduktio-osasto sijaitsee keskussairaalan tiloissa (d-siipi), kun taas patologian laboratorio- ja näytteiden tutkimustilat ovat Mesilässä, osoitteessa Vasarakuja 15.

Patologian palveluihin kuuluvat keskussairaalan kudos- ja solunäytteiden tutkiminen sekä lääketieteelliset ruumiinavaukset ja niistä lääkärin lausuntojen antaminen. Obduktio-osastolla tehdään myös alueen terveyskeskusten lääketieteelliset ruumiinavaukset. Yksikkö osallistuu myös kliinis-patologisiin kokouksiin. Kudosnäytteitä on vuosittain noin 4200, solunäytteitä 2000 ja ruumiinavauksia 40. Eräät erikoistaitoja ja -tekniikoita vaativat tutkimukset ostetaan Oulun yliopistosairaalan patologian yksiköstä.


Patologian laboratorio

Patologian laboratoriossa valmistetaan ja tutkitaan keskussairaalassa otetut kudos- ja solunäytteet. Kudosnäytteitä ovat ihon koepalat esimerkiksi poistetut luomet, mahan- ja suolistontähystyksessä otetut koepalat, mutta myös kookkaat leikkauksessa poistetut elimet kuten kohdut, suoliston kappaleet ja rintasyövän takia poistetut maitorauhaset. Solunäytteitä ovat puolestaan gynekologiset papanäytteet, yskös- ja virtsanäytteet, keuhkoputkien tai mahan imu- ja harjanäytteet sekä ohuella neulalla otetut imunäytteet. Näitä ohutneulanäytteitä voidaan ottaa lähes mistä tahansa elimestä.

Saadusta näytemateriaalista valmistetaan näytteet näytelaseille, jotka patologi tutkii mikroskoopilla ja tarvittaessa pyytää perusvärjäyksen lisäksi erikoisvärjäyksiä muutoksen solukon tunnistamiseksi. Tutkimuslöydöksestä patologi antaa kirjallisen lausunnon hoitavalle lääkärille. Hoitava lääkäri puolestaan ilmoittaa/ kertoo löydöksen potilaalle.


Obduktio-osasto

Obduktio-osastolla on vainajien kylmäsäilytystilat ja avaussalissa tehdään ruumiinavaukset. Ruumiinavaus tehdään vain, jos kuolinsyy jää epäselväksi.

Lääketieteellisen ruumiinavauksen tekee sairaalan patologi (loma-aikoina mahdollisesti sijainen) ja avauksessa pyritään selvittämään mikä vainajan sairauksista on aiheuttanut kuoleman ja mahdollisesti millä tavalla. Lääketieteelliseen ruumiinavaukseen tarvitaan omaisten lupa. Lääketieteellisen ruumiinavauksen löydöksistä patologi antaa hoitaneelle lääkärille kirjallisen lausunnon. Hoitanut lääkäri kertoo löydöksistä omaisille. Patologi tekee avauslöydöksistä alustavan lausunnon yleensä 1-2 vuorokauden kuluessa. Lopullinen lausunto mikroskooppilöydöksineen on valmis noin 3 kk kuluttua.

Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen tekee oikeuslääkäri. Tutkimus tehdään Oulun yliopiston diagnostiikan laitoksella oikeuslääketieteen yksikössä. Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus on poliisiviranomaisen määräämä kuolinsyynselvitys ja siten lupaa omaisilta ei kysytä. Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus tehdään, jos kuolema on äkillinen ja odottamaton eikä vainajalla ole ollut sairautta, joka voisi olla kuoleman syynä. Oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen löydöksistä omaiset saavat tiedon ruumiinavauksen määränneeltä poliisilta. Lopullisen lausunnon valmistuminen voi kestää 1-2 kuukautta.

Vainajan hautaamista varten tarvitaan hautauslupa. Hautausluvan antaa hoitanut lääkäri siinä tapauksessa, että ruumiinavausta ei tehdä. Lääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen luvan antaa hoitanut lääkäri tai harvemmin patologi, oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen jälkeen puolestaan oikeuslääkäri.

Yhteystiedot

Patologian laboratorio

Vasarakuja 15
67100 Kokkola


Osastonsihteeri
puh. 0400 145 535


Obduktio-osasto

Mariankatu 16-20,
67200 Kokkola
Obduktio-osasto sijaitsee keskussairaalan d-siivessä, sisäänkäynti C1 (opaskartta).


Obduktioapulainen
puh. 06 826 4264