Sosiaalipalvelut ➔ Palveluseteli

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa tarjota kuntalaisille palveluita kuntayhtymän oman tuotannon ja kuntayhtymän ostaman palvelun lisäksi. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palvelua niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.

Palvelusetelin käytöstä säännellään laissa sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluntuotantoa sekä edistää kuntien ja kuntayhtyminen, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Soiten hankintatoimisto koordinoi kuntayhtymän palvelusetelitoimintaa. Hankintatoimistoon voi olla yhteydessä liittyen yleisiin prosessuaalisiin ja juridisiin asioihin. Palveluseteleistä käytännön tasolla vastaavat kuntayhtymän asianomaiset palvelualueet. Nämä palvelualueet vastaavat käytännön palvelusetelitoimintaa koskeviin tiedusteluihin.


Palveluseteli on käytössä seuraavissa Soiten palveluissa:

  • Fysioterapiapalvelut
  • Green Care työtoiminta
  • Jalkahoitopalvelut
  • Lymfaterapiapalvelut
  • Mielenterveyskuntoutujien palveluasuminen
  • Puheterapiapalvelut
  • Päihdepalveluiden asumispalvelu
  • Toimintaterapiapalvelut
  • Vaikeavammaisten palveluasumisen palveluseteli
  • Vammaispalvelut / Henkilökohtainen apu
  • Vanhuspalvelut / Tilapäinen kotihoito

  Palvelusetelin sääntökirjat  Yhteystiedot

  Vt. hankintajohtaja
  Anne Harjunpää
  puh. 040 488 2850


  Suomi.fi-viestit palvelu käytössä

  Soite on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit osassa Soiten palveluita. Jos asiakas on antanut Suomi.fi -palvelussa luvan vastaanottaa viestit sähköisesti, viranomaisen lähettämä viesti ohjautuu asiakkaan Suomi.fi-verkkopalvelun viesteihin paperipostituksen sijaan.

  Aluksi suomi.fi-viestit palveluun liitetään asiointi, joka liittyy Soiten palveluseteleihin, ostopalveluihin sekä asiakirjahallintoon.

  Suomi.fi-palvelun avulla lähetetään em. mainittuja Soiten palveluita koskevat viestit, kuten ohjeet, päätökset ja muut tiedonannot paperipostin sijaan sähköisesti suoraan Suomi.fi-verkkopalvelun viestilaatikkoon, mikäli asiakas on ottanut suomi.fi-viestit palvelun käyttöön. Poikkeuksena tässä vaiheessa ovat palveluseteleiden ja ostopalveluiden päätöksiin liittyvät liitteet, jotka eivät lähde suomi.fi-viestit palvelun kautta vaan kyseiset liitetiedostot voi käydä lukemassa palse.fi-portaalissa.