Sosiaalipalvelut ➔ Palveluseteli

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa tarjota kuntalaisille palveluita kuntayhtymän oman tuotannon ja kuntayhtymän ostaman palvelun lisäksi. Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palvelua niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien tarpeidensa ja mieltymystensä mukaisesti Soiten hyväksymistä palveluntuottajista.

Palvelusetelin käytöstä säännellään laissa sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluntuotantoa sekä edistää kuntien ja kuntayhtyminen, elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Soiten hankintatoimisto koordinoi kuntayhtymän palvelusetelitoimintaa. Hankintatoimistoon voi olla yhteydessä liittyen yleisiin prosessuaalisiin ja juridisiin asioihin. Palveluseteleistä käytännön tasolla vastaavat kuntayhtymän asianomaiset palvelualueet. Nämä palvelualueet vastaavat käytännön palvelusetelitoimintaa koskeviin tiedusteluihin.


Palveluseteli on käytössä seuraavissa Soiten palveluissa:

  • Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat: fysioterapia, toimintaterapia, lymfaterapia, puheterapia
  • Jalkahoitopalvelut
  • Vammaispalvelut: henkilökohtainen apu, vaikeavammaisten asumispalvelut, Green Care -työtoiminta
  • Vanhuspalvelut: tilapäinen kotihoito
  • Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelutYhteystiedot

Hankintajohtaja
Antti Tieva
puh. 040 488 2850