Sosiaalipalvelut ➔ Palveluohjaus ja neuvonta ➔

Palveluohjauskeskus

Palveluohjauskeskuksesta saat tarkoituksenmukaista palveluohjausta oikea-aikaisesti ja palveluneuvontaa eri elämäntilanteissa. Tavoitteena on asiakkaamme itsenäisen elämän tukeminen voimavaralähtöisesti. Palveluohjaus perustuu asiakkaan ja palveluohjaajan luottamukselliseen vuorovaikutussuhteeseen.  

Palveluohjaajat:

  • kohtaavat asiakkaita ja heidän verkostojaan
  • neuvovat ja ohjaavat asiakkaita eri elämäntilanteissa ja vastaavat palveluita koskeviin tiedusteluihin
  • opastavat asiakkaita oikeisiin palveluihin
  • kartoittavat palvelutarvetta
  • auttavat erilaisten lomakkeiden täyttämisessä
  • tekevät tarvittaessa kotikäyntejä
  • koordinoivat moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa


Palveluohjauspiste

Palvelemme sekä puhelimitse että palvelupisteessä, kun tarvitset tietoa Soiten sosiaali- ja terveyspalveluista. Saat ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta.

Palveluohjauspisteessä ohjaamme asiakkaita eri elämäntilanteissa oikeiden viranomaisten ja palveluiden piiriin. Pisteessä annetaan myös sosiaalineuvontaa. Palveluohjauspisteestä asiakas saa hakemuslomakkeita sekä apua niiden täyttämiseen esim. ikäihmisten palveluihin, vammaispalveluihin tai toimeentulotukeen liittyen. Soiten palveluohjauspiste toimii matalan kynnyksen yhteydenottopaikkana ilman ajanvarausta.

Palveluohjauspisteestä löytyy myös sähköisten palveluiden asiointipiste, missä asiakkaalla on käytettävissä tietokone sekä tulostin. Tarvittaessa Soiten työntekijä auttaa asiakasta sähköisessä asioinnissa.

Palveluohjauspisteen henkilökunta neuvoo ja opastaa asiakkaita myös puhelimitse ja Soiten verkkosivuilta löytyvän chatin välityksellä. Chatin kautta ei voi hoitaa tunnistautumista vaativia asioita, kuten esimerkiksi vastaanottoaikojen varaamisia tai perumisia, tai lääkereseptien uusimisia.

Terveyssosiaalityö

Sosiaalityö on osa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Sosiaalityöntekijät toimivat osana Soiten moniammatillista työryhmää. Sairaus tai vamma voi aiheuttaa muutoksia arkielämään, kuten kotona selviytymiseen, työkykyyn, taloudelliseen toimeentuloon, lasten tai muiden omaisten hoitokysymyksiin ja ihmissuhteisiin. Asiakkaiden ja/tai omaisten on mahdollista keskustella elämäntilanteestaan sosiaalityöntekijän kanssa. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo yksilöllisesti monissa uuden tilanteen aiheuttamissa pulmissa ja kysymyksissä. 


Yhteystiedot

Palveluohjaus
puh. 040 806 5093

Puhelinneuvonta avoinna:
ma-to klo 8.30–15.30 ja pe klo 8.30-15

Palveluohjauspiste

iPark
Vaasantie 6, 67100 Kokkola

Asiointi paikanpäällä soittamalla aikuissosiaalityön ovisummeria.

Palveluohjauspiste avoinna: 
ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15
(ilman ajanvarausta)

Chat avoinna: arkisin klo 9-11 ja klo 13–15


Vs johtava sosiaalityöntekijä
Teija Ala-Tainio
puh. 040 653 4284


Sosiaaliohjaajat
Tarja Vähähyyppä 
Erica Liedes
puh. 044 730 7651


Palveluohjauskeskuksen va palvelualuejohtaja
Magdalena Snellman
puh. 040 804 3980


Sosiaalityöntekijä
Hilkka Anttila/Jokilaaksot 
puh. 040 804 5105