Sosiaalipalvelut ➔ Senioreiden palvelut ➔

Palvelu- ja laitosasuminen

Palvelu- ja laitosasuminen turvaa yksilöllisen, kodinomaisen asumisen 65 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka tarvitsevat hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden, eivätkä pärjää enää kotiin annettavien palveluiden turvin omassa kodissaan.

Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan tarjoamalla toimintakykyä ylläpitävää hoitoa lähtökohtana vanhuksen omat voimavarat.

Palvelutaloissa on yhden ja kahden hengen huoneita, jotka kalustetaan omilla huonekaluilla. Asukkaan on mahdollista hakea Kelan asumistukea ja eläkkeensaajan hoitotukea asuessaan palvelutalossa.

Yhteystiedot

Palveluasuminen ja laitoshoidon palvelualuejohtaja

Minna Mäkitalo-Rauma
puh: 044 780 9103