Terveyspalvelut ➔ Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen poliklinikka

Palliatiivisella poliklinikalla työskentelee kaksi sairaanhoitajaa ja palliatiiviseen hoitoon erikoistunut lääkäri. Poliklinikka tarjoaa hoitoa syöpäpotilaille aktiivisen hoidon jälkeen.
Palliatiivinen hoito tarkoittaa oireenmukaista hoitoa. Siihen siirrytään silloin kun parantavat ja jarruttavat hoidot on lopetettu. Poliklinikalle saavutaan yleensä erikoissairaanhoidon lähetteellä, mutta myös potilas itse voi ottaa yhteyttä.

Ensimmäisellä poliklinikkakäynnillä tehdään hoitosuunnitelma yhdessä potilaan ja mahdollisesti myös omaisen kanssa. Potilaan kokonaistilanne kartoitetaan ja arvioidaan hoidon tarve (kipu, ravitsemus, sosiaalinen verkosto ja etuudet, kotiavun tarve). Hoitosuunnitelmaa tarkistetaan säännöllisin väliajoin ja/tai tarpeen mukaan. Toiminnalla pyritään turvaamaan potilaan selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään.

Yhteistyötä tehdään kotisairaalan, kotihoidon, terveyskeskussairaaloiden sekä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan kanssa.

Asiakasmaksu peritään terveyskeskuksen avohoidon maksujen mukaisesti.

Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, kokonaisvaltaista hoitoa. Se on oireenmukaista, kärsimystä lievittävää, vähentävää ja helpottavaa hoitoa. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys ja samalla henkisiin, sosiaalisiin ja hengellisiin sekä elämänkatsomuksellisiin asioihin paneutumista.

Palliatiivisessa hoidossa tavoitellaan mahdollisimman hyvää elämän loppuvaihetta. Myös läheisten tukeminen on osa hyvää hoitoa.

Yhteystiedot


Palliatiivinen poliklinikka
Mariankatu 16-20, 67200 Kokkola
Keskussairaalan y-siipi, 0 krs. (opaskartta).

puh. 040 488 2910

Avoinna 
ma - to klo 8-16  ja pe klo 8-14

Sairaanhoitajat

Marjo Heikkinen
puh. 040 488 2910
Soittoaika arkisin

Frida Slotte
puh. 040 804 3557
Soittoaika arkisin

Vastuualuejohtaja
Disa Penttilä
puh. 044 730 7619