Palaute hoidosta tai palvelusta

Alla olevien linkkien kautta voit antaa palautetta saamastasi palvelusta tai hoidosta sähköisesti suoraa kyseessä olevaan yksikköön.

Palautteen voi antaa anonyymisti. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, muista jättää yhteystietosi. Ethän lähetä palautelomakkeella henkilötunnustasi tai muuta salassa pidettävää tietoa.

Jos asiasi koskee terveydentilaasi tai jatkohoitoasi, ota puhelimitse suoraan yhteyttä hoitavaan yksikköön.


ToimialuePalautelinkki ja toimialueen kuvaus

Terveyden ja sairaanhoidon toimialue


Anna palautetta
Terveyden ja sairaanhoidon toimialueelle kuuluu Soiten vastaanottopalvelut, suun terveydenhuolto, päivystys, ensihoito, radiologia sekä erikoissairaanhoidon yksiköt: naisten klinikka, kirurgia, syöpätaudit, aistiklinikka, teho ja dialyysi, anestesia- ja leikkaustoiminta, neurologia, kuntoutusyksiköt, fysiatria sekä apuvälinekeskus.

Hoidon ja hoivan toimialue


Anna palautetta
Hoidon ja hoivan toimialueeseen kuuluvat yleislääketieteen osastot, palveluasuminen ja laitoshoito, kotihoito, perhehoito, omaishoidon tuki, päivätoiminta, kotikuntoutuminen, kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka sekä geriatrian osaamiskeskus.

Perheiden palveluiden toimialue


Anna palautetta
Perheiden palveluiden toimialueeseen kuuluvat neuvolat, lastensairaala, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, aikuispsykiatria, mielenterveyskuntoutujien asumis- ja tukipalvelut, päihdepalvelut, aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki, TYP-toiminta, erityissosiaalityö, lastensuojelu, perhetukipalvelut, palveluohjaustoiminta sekä psykologipalvelut.

Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialue


Anna palautetta
Kehitysvammahuollon ja vammaispalveluiden toimialueeseen kuuluvat työ- ja päivätoimintapalvelut, kehityspoliklinikka, vammaispalveluiden sosiaalityö sekä kehitysvammaisten ja vammaisten asumispalvelut.
  
Kuljetuspalvelut - Soiten matkapalvelukeskus
Anna palautetta Soiten matkapalvelukeskuksen (entisen Kyytikeskuksen) toiminnasta.